Razodetje 4

1

Potem sem videl, in glej: duri odprte na nebu, in prvi glas, ki sem ga slišal kakor glas trombe govoriti z menoj, je dejal: Stopi sem gori, in pokažem ti, kaj se ima zgoditi potem.

2

Precej sem bil v Duhu; in glej: prestol je postavljen v nebesih

3

in na prestolu sedi eden; in sedeči je videti podoben kamenu jaspidu in sardu, in mavrica okrog prestola je videti podobna smaragdu.

4

In okrog prestola štiriindvajset prestolov, in na prestolih vidim štiriindvajsetero starejšin sedečih, oblečenih v bela oblačila, in na njih glavah vence zlate.

5

In iz prestola izhajajo bliski in glasovi in gromi; in sedem bakel ognjenih gorí pred prestolom, katere so sedmeri Duhovi Božji.

6

In pred prestolom je kakor morje stekleno, podobno kristalu, in sredi prestola in okrog prestola štiri živali [Ali: živa bitja.], polne očes spredaj in zadaj.

7

In prva žival je podobna levu, in druga žival podobna teletu, in tretja žival ima obličje kakor človek, in četrta žival podobna orlu letečemu.

8

In četvere živali, vsaka zase, imajo po šest peruti in so naokolo in znotraj polne očes; in pokoja nimajo noč in dan, govoreč: Svet, svet, svet, Gospod Bog, Vsegamogočni, ki je bil in ki je in ki prihaja!

9

In kadar bodo dale živali slavo in čast in hvalo sedečemu na prestolu, živečemu na vekov veke,

10

bodo padli štiriindvajseteri starejšine pred njega, ki sedi na prestolu, in ga molili, ki živi na vekov veke, in bodo metali vence svoje pred prestol, govoreč:Vreden si, Gospod in Bog naš, prejemati slavo in čast in moč, zakaj ti si ustvaril vse, in zaradi volje tvoje je bilo vse in je bilo ustvarjeno.

11

Vreden si, Gospod in Bog naš, prejemati slavo in čast in moč, zakaj ti si ustvaril vse, in zaradi volje tvoje je bilo vse in je bilo ustvarjeno.