Razodetje 3

1

In angelu cerkve v Sardih piši: To pravi on, ki ima sedmero Duhov Božjih in zvezd sedmero: Vem za dela tvoja, da imaš ime, da živiš, in si mrtev.

2

Zbudi se in utrdi ostalo, kar je že umiralo. Kajti del tvojih nisem našel popolnih pred Bogom svojim.

3

Spominjaj se torej, kako si prejel in slišal, ter hrani to in se izpokóri. Ako se torej ne zbudiš, pridem kakor tat in ne boš vedel, ob kateri uri pridem nad tebe.

4

Ali imaš malo imen v Sardih, kateri niso oskrunili svojih oblačil, in hodili bodo z menoj v belih, ker so vredni.

5

Kdor premaga, bo tako oblečen v bela oblačila, in nikakor ne izbrišem imena njegovega iz knjige življenja, a pripoznam ime njegovo pred Očetom svojim in pred angeli njegovimi.

6

Kdor ima uho, naj sliši, kaj Duh govori cerkvam.

7

In angelu cerkve v Filadelfiji piši: To pravi Sveti, Resnični, ki ima ključ Davidov, ki odpira, in nihče ne zapre, in zapira, in nihče ne odpre.

8

Vem za dela tvoja. Glej, postavil sem pred teboj vrata odprta, in nihče jih ne more zapreti, ker majhno imaš moč, in ohranil si besedo mojo in nisi zatajil imena mojega.

9

Glej, dajem ti jih iz zbornice satanove, ki pravijo, da so Judje, a niso, ampak lažejo; glej, storil bom, da pridejo in pokleknejo pred noge tvoje, in spoznajo, da sem te jaz ljubil.

10

Ker si ohranil besedo stanovitnosti moje, te ohranim tudi jaz iz ure izkušnjave, ki ima priti na vesoljni svet, izkušat te, ki prebivajo na zemlji.

11

Hitro pridem; trdno drži, kar imaš, da ti nihče ne vzame venca.

12

Njega, kdor premaga, naredim za steber v templju Boga svojega, in ven ne pojde več, in zapišem nanj ime Boga svojega in ime mesta Boga svojega, novega Jeruzalema, ki z neba doli gre od Boga mojega, in ime svoje novo.

13

Kdor ima uho, naj sliši, kaj Duh govori cerkvam.

14

In angelu cerkve v Laodiceji piši: To pravi, ki je Amen, priča zvesta in resnična, začetek stvarjenja Božjega:

15

Vem za dela tvoja, da nisi ne mrzel, ne gorak. Da bi bil mrzel ali gorak!

16

Tako pa, ker si mlačen in ne mrzel, ne gorak, te hočem izpljuniti iz svojih ust.

17

Ker praviš: Bogat sem in obogatel sem in ničesar ne potrebujem, in ne veš, da si revež in pomilovanja vreden in ubog in slep in nag,

18

ti svetujem, da kupiš od mene zlata, očiščenega v ognju, da obogatiš, in bela oblačila, da se oblečeš in da se ne pokaže sramota nagote tvoje, in mazila, da si ž njim pomažeš oči, da bi videl.

19

Jaz, katerekoli ljubim, svarim in pokorim; razvnemi se torej in se izpokori!

20

Glej, pri vratih stojim in trkam; če kdo čuje glas moj in odpre vrata, vstopim k njemu, in večerjal bom ž njim in on z menoj.

21

Njemu, kdor premaga, dam sedeti z menoj na prestolu svojem, kakor sem tudi jaz premagal in sedel z Očetom svojim na prestol njegov.Kdor ima uho, naj sliši, kaj govori Duh cerkvam.

22

Kdor ima uho, naj sliši, kaj govori Duh cerkvam.