Razodetje 22

1

In pokazal mi je reko vode življenja, svetlo kakor kristal, izhajajočo iz prestola Božjega in Jagnjetovega.

2

Sredi ulic njegovih ter na to in ono stran reke je drevo življenja, ki rodi sadov dvanajst, vsak mesec dajoč sad svoj, in listje drevesno je v ozdravljenje narodov.

3

In nobenega prokletstva ne bode več. In prestol Božji in Jagnjetov bode v njem; in hlapci njegovi mu bodo služili,

4

in gledali bodo obličje njegovo, in ime njegovo bo na njih čelih.

5

In noči ne bode več, in potreba jim ni svetilnice in luči solnčne, ker jim bo svetil Gospod, Bog; in kraljevali bodo na vekov veke.

6

In reče mi: Te besede so zveste in resnične, in Gospod, Bog duhov proroških, je poslal angela svojega, pokazat hlapcem svojim, kaj se ima zgoditi skoraj.

7

In glej, hitro pridem. Blagor mu, kdor hrani besede prorokovanja te knjige!

8

In jaz Janez sem, ki sem videl to in slišal. In ko sem slišal in videl, sem padel pred nogami angela, ki mi je to kazal, da bi ga molil.

9

In reče mi: Glej, da tega ne storiš! hlapec sem s teboj vred in z brati tvojimi proroki in ž njimi, ki hranijo besede te knjige; Boga móli!

10

In mi veli: Ne zapečati besed prorokovanja te knjige, ker čas je blizu.

11

Kdor dela krivico, naj jo dela še, in kdor je nesnažen, bodi še nesnažen; in kdor je pravičen, delaj še bolj pravico, in sveti naj se še bolj posvečuje.

12

Glej, pridem hitro in plačilo moje z menoj, da povrnem vsakemu, kakor je delo njegovo.

13

Jaz sem Alfa in Omega, prvi in poslednji, začetek in konec.

14

Blagor jim, ki pero oblačila svoja, da imajo oblast do drevesa življenja in da gredo skozi vrata v mesto.

15

Zunaj bodo psi in čarovniki in nečistniki in morilci in malikovalci in vsak, kdor ljubi in dela laž.

16

Jaz Jezus sem poslal angela svojega, pričat vam to po cerkvah. Jaz sem korenina in rod Davidov, svetla zvezda jutranja.

17

In Duh in nevesta govorita: Pridi! In kdor sliši, naj reče: Pridi! In kdor je žejen, pridi; kdor hoče, vzemi vodo življenja brezplačno.

18

Pričam vsakemu, kdor sliši besede prorokovanja te knjige: Ako kdo k temu kaj pristavi, njemu pridene Bog šib, ki so zapisane v tej knjigi.

19

In ako kdo kaj odvzame od besed knjige tega prorokovanja, odvzame Bog delež njegov od drevesa življenja in iz mesta svetega, od tega, kar je pisano v tej knjigi.

20

On, ki to priča, pravi: Gotovo, pridem hitro. Amen, pridi, Gospod Jezus!Milost Gospoda Jezusa bodi z vsemi svetimi. Amen.

21

Milost Gospoda Jezusa bodi z vsemi svetimi. Amen.