Razodetje 2

1

Angelu cerkve v Efezu piši: To pravi on, ki drži sedmero zvezd v desnici svoji, ki hodi sredi sedmerih svečnikov zlatih:

2

Vem za dela tvoja in trud tvoj in stanovitnost tvojo, in da ne moreš prenašati hudobnih in si preizkusil nje, ki se imenujejo apostole, a niso, in si jih spoznal kot lažnike;

3

in stanovitnost imaš in za ime moje si mnogo prenesel in se nisi utrudil.

4

Toda imam zoper tebe, da si opustil prvo ljubezen svojo.

5

Spominjaj se torej, odkod si padel, in izpokóri se in delaj prva dela; ako pa ne, ti pridem in premaknem svečnik tvoj z mesta njegovega, če se ne izpokoriš.

6

Ali to imaš, da sovražiš dela Nikolajcev, ki jih tudi jaz sovražim.

7

Kdor ima uho, naj sliši, kaj Duh govori cerkvam. Njemu, kdor premaga, dam jesti z drevesa življenja, ki je v raju Božjem.

8

In angelu cerkve v Smirni piši: To pravi Prvi in Poslednji, ki je bil mrtev in je oživel:

9

Vem za stisko tvojo in uboštvo tvoje (bogat pa si!) in za preklinjanje njih, ki pravijo, da so Judje, a niso, ampak so zbornica Satanova.

10

Nič se ne boj tega, kar ti bode trpeti. Glej, hudič bo vrgel nekatere izmed vas v ječo, da boste izkušeni, in imeli boste stisko deset dni. Bodi zvest do smrti, in dam ti venec življenja.

11

Kdor ima uho, naj sliši, kaj Duh govori cerkvam. Njemu, kdor premaga, se nič žalega ne zgodi od druge smrti.

12

In angelu cerkve v Pergamu piši: To pravi on, ki ima meč dvorezni, ostri:

13

Vem, kje prebivaš, namreč kjer je prestol satanov; in se trdno držiš imena mojega in nisi zatajil vere moje tudi v dneh Antipa, priče moje, zvestega mojega, ki je bil umorjen pri vas, kjer satan prebiva.

14

Toda imam zoper tebe nekaj malega, da imaš tam nekatere, ki se drže uka Balaamovega, ki je poučil Balaka, naj postavi pohujšanje pred sinove Izraelove, da jedo malikove žrtve in nečistujejo.

15

Tako jih imaš tudi ti, ki se drže nauka Nikolajcev po podobnem načinu.

16

Izpokóri se torej; ako pa ne, ti pridem hitro in vojskoval se bom ž njimi z mečem svojih ust.

17

Kdor ima uho, naj sliši, kaj Duh govori cerkvam. Njemu, kdor premaga, dam mane skrite, in mu dam bel kamen in na kamenu zapisano novo ime, ki ga nihče ne pozna, razen kdor ga prejme.

18

In angelu cerkve v Tiatirih piši: To pravi Sin Božji, ki ima oči kakor plamen ognja, in noge njegove so podobne svetlemu bronu:

19

Vem za dela tvoja in ljubezen in vero in službo in stanovitnost tvojo ter da je zadnjih del tvojih več nego prvih.

20

Toda imam zoper tebe, da trpiš ženo Jezabelo, ki se sama imenuje prorokinjo in uči in zapeljuje hlapce moje, da nečistujejo in jedo malikove žrtve.

21

In dal sem ji časa, da se izpokori, a se noče izpokoriti od nečistosti svoje.

22

Glej, vržem jo na posteljo in tiste, ki prešuštvujejo ž njo, v stisko veliko, če se ne izpokore od del njenih;

23

in otroke njene pomorim s smrtjo; in spoznajo vse cerkve, da sem jaz, ki preiskujem obisti in srca, in dam vam vsakemu po delih vaših.

24

Vam pa pravim, ostalim v Tiatirih, vsem, ki nimajo tega nauka, ki niso spoznali, kakor oni pravijo, globočin satanovih: Ne vržem na vas druge teže.

25

Toda kar imate, trdno držite, dokler ne pridem.

26

In njemu, kdor premaga in kdor ohrani do konca dela moja, dam oblast nad narodi,

27

in pasel jih bo s palico železno, kakor lončarjeve posode bodo strti, kakor sem tudi jaz prejel od Očeta svojega,

28

in mu dam zvezdo jutranjo.Kdor ima uho, naj sliši, kaj Duh govori cerkvam.

29

Kdor ima uho, naj sliši, kaj Duh govori cerkvam.