Razodetje 19

1

In potem sem slišal kakor močan glas velike množice v nebesih, rekoč: Aleluja! zveličanje in slava in moč Bogu našemu,

2

kajti resnične in pravične so sodbe njegove; zakaj sodil je nečistnico véliko, ki je pačila zemljo z nečistostjo svojo, in hlapcev svojih kri je maščeval na roki njeni.

3

In drugič so rekli: Aleluja! In dim njen vzhaja na vekov veke.

4

In padli so starejšine štiriindvajseteri in četvere živali in so molili Boga, sedečega na prestolu, rekoč: Amen, Aleluja!

5

In glas je prišel od prestola, govoreč: Hvalite Boga našega, vsi hlapci njegovi, ki se ga bojite, mali in véliki!

6

In slišal sem kakor glas množice velike in kakor glas mnogih vodá in kakor glas močnih gromov, govorečih: Aleluja! ker zakraljeval je Gospod, Bog naš, Vsegamogočni.

7

Veselimo se in radujmo in dajajmo slavo njemu; ker prišlo je ženitvovanje Jagnjetovo, in nevesta njegova se je pripravila.

8

In dano ji je bilo, da se obleče v tenčico, svetlo in čisto; tenčica namreč so pravične dela svetnikov.

9

In mi veli: Piši: Blagor jim, kateri so poklicani k večerji ženitvovanja Jagnjetovega! In mi reče: To so resnične besede Božje.

10

In padel sem pred noge njegove, da ga molim. In mi reče: Glej, da tega ne storiš! hlapec sem s teboj vred in s tvojimi brati, ki imajo pričevanje Jezusovo, Boga móli! Kajti pričevanje Jezusovo je duh prorokovanja.

11

In videl sem nebesa odprta, in glej: bel konj in sedeči na njem imenovan Zvesti in Resnični, in v pravičnosti sodi ter se vojskuje.

12

Oči njegove pa so plamen ognjen, in na glavi njegovi mnogi diademi, in zapisano ima ime, ki ga nihče ne zna razen njega samega.

13

In ogrnjen je z oblačilom, omočenim s krvjo, in imenuje se ime njegovo: Beseda Božja.

14

In vojske, ki so v nebesih, so šle za njim na belih konjih, oblečene v tenčico belo in čisto.

15

In iz ust njegovih izhaja oster meč, da ž njim udarja narode; in on jih bo pasel s šibo železno, in on tlači tlačilnico vina srda in jeze Boga, Vsegamogočnega.

16

In ima na obleki in na bedru svojem ime zapisano: KRALJ KRALJEV IN GOSPODOV GOSPOD.

17

in videl sem enega angela, stoječega v solncu, in zavpil je z glasom velikim, rekoč vsem ptičem, ki letajo po sredi neba: Pridite in zberite se k veliki večerji Božji,

18

da jeste meso kraljev in meso vojaških poveljnikov in meso mogočnih in meso konj in sedečih na njih in meso vseh, svobodnih in hlapcev, malih in velikih.

19

In videl sem zver in kralje zemlje in njih vojske zbrane, da se vojskujejo s sedečim na konju in z vojsko njegovo.

20

In zgrabljena je bila zver in ž njo lažiprorok, ki je delal pred njo znamenja, s katerimi je zapeljeval nje, ki so bili sprejeli znamenje zveri in ki so molili podobo njeno; živa sta bila vržena ta dva v jezero ognjeno, z žveplom goreče.In drugi so bili pomorjeni z mečem sedečega na konju, s tistim, ki je izhajal iz ust njegovih; in vsi ptiči so se napasli ž njih mesom.

21

In drugi so bili pomorjeni z mečem sedečega na konju, s tistim, ki je izhajal iz ust njegovih; in vsi ptiči so se napasli ž njih mesom.