Razodetje 15

1

In videl sem drugo znamenje v nebesih, veliko in čudovito: sedem angelov, imajočih sedmero šib poslednjih, ker se je v njih dopolnila jeza Božja.

2

In videl sem kakor morje stekleno, namešano z ognjem, in zmagovalce nad zverjo in nad podobo njeno in nad številom njenega imena, stoječe ob morju steklenem s citrami Božjimi.

3

In pojo pesem Mojzesa, hlapca Božjega, in pesem Jagnjetovo, govoreč: Velika in čudovita so dela tvoja, o Gospod Bog, Vsegamogočni, pravična in resnična pota tvoja, o Kralj narodov!

4

Kdo bi se te ne bal, Gospod, in ne slavil tvojega imena? ker sam si svet; kajti vsi narodi bodo prišli in molili pred teboj, ker razodela so se pravična dela tvoja.

5

In potem sem videl, in odpre se svetišče šatora pričevanja v nebesih,

6

in pridejo iz svetišča sedmeri angeli, ki imajo sedmero šib, oblečeni v platno čisto in svetlo ter opasani okoli prsi z zlatimi pasi.

7

In ena iz četverih živali dá sedmerim angelom sedem čaš zlatih, polnih jeze Boga živega na vekov veke.In napolni se svetišče dima od slave Božje in od moči njegove; in nihče ni mogel iti v svetišče, dokler se ne dokončajo sedmere šibe sedmerih angelov.

8

In napolni se svetišče dima od slave Božje in od moči njegove; in nihče ni mogel iti v svetišče, dokler se ne dokončajo sedmere šibe sedmerih angelov.