Razodetje 13

1

In postavi se na pesku morskem. In videl sem iz morja zver vzhajajočo, ki je imela deset rogov in sedem glav, in na rogovih njenih deset diademov in na glavah njenih imena preklinjevanja.

2

In zver, ki sem jo videl, je bila podobna pardalu, in noge njene kakor medvedove in usta njena kakor usta levova. In dal ji je zmaj moč svojo in prestol svoj in oblast veliko.

3

In videl sem eno izmed glav njenih kakor zaklano na smrt. In njena smrtna rana se je zacelila, in vsa zemlja se je čudila zadaj za zverjo;

4

in molili so zmaja, ker je bil dal oblast zveri, in molili so zver, govoreč: Kdo je zveri enak? In kdo se more vojskovati ž njo?

5

In dana so ji usta, govoreča stvari velike in preklinjevanja, in dana ji je bila oblast, da deluje štirideset mesecev in dva.

6

In odprla je usta svoja v preklinjanje proti Bogu, preklinjajoča ime njegovo in šator njegov in nje, ki stanujejo v nebesih.

7

In dano ji je bilo napraviti vojsko s svetimi in jih premagati; in dana ji je oblast nad vsakim rodom in ljudstvom in jezikom in narodom.

8

In molili jo bodo vsi, ki prebivajo na zemlji, vsak, čigar ime ni zapisano v knjigi življenja Jagnjeta zaklanega od ustanovitve sveta.

9

Če ima kdo uho, naj sliši.

10

Če kdo v robstvo vodi, v robstvo hodi. Če bo kdo z mečem moril, mora umorjen biti z mečem. Tukaj je stanovitnost in vera svetnikov.

11

In videl sem drugo zver vzhajajočo iz zemlje, in imela je dva rogova, kakor jagnje, a govorila je kakor zmaj.

12

In vso oblast prve zveri izvršuje pred njo. In dela, da zemlja in prebivalci njeni molijo prvo zver, ki se ji je bila zacelila rana smrti njene.

13

In dela znamenja velika, da napravi tudi, da šviga ogenj z neba na zemljo pred ljudmi.

14

In zapeljava prebivalce na zemlji z znamenji, katera ji je bilo dano delati pred zverjo, rekoč prebivalcem na zemlji, naj narede podobo zveri, ki je imela rano od meča in je oživela.

15

In dano ji je bilo vdihniti duha podobi zveri, da tudi govori podoba zveri in stori, da bodo pomorjeni, katerikoli ne molijo podobe zveri.

16

In stori, da si dado vsi, mali in veliki, bogati in ubogi, svobodni in hlapci, znamenje na desno roko ali na čelo,

17

in da nihče ne more kupovati ali prodajati, razen kdor ima znamenje, ime zveri ali število imena njenega.Tukaj je modrost. Kdor ima razum, naj izračuni število zveri; je namreč število človeka. In število njegovo je šeststo šestdeset in šest.

18

Tukaj je modrost. Kdor ima razum, naj izračuni število zveri; je namreč število človeka. In število njegovo je šeststo šestdeset in šest.