Judovo 1

1

Juda, Jezusa Kristusa hlapec, a brat Jakobov, poklicanim, v Bogu Očetu ljubljenim in za Jezusa Kristusa hranjenim:

2

Usmiljenje vam in mir in ljubezen naj se pomnoži!

3

Ljubljeni, ko sem si mnogo prizadeval, pisati vam v skupnem nam zveličanju, se mi je potrebno videlo, pisati vam opominjaje, da se vrlo borite za vero, ki je enkrat za vselej izročena svetim.

4

Kajti priplazili so se neki ljudje, zdavnaj naprej zapisani za to sodbo, brezbožni, ki milost Boga našega krivo rabijo v razuzdanost in taje edinega Vladarja in Gospoda našega, Jezusa Kristusa.

5

Spomniti pa vas hočem, čeprav zdaj vse to že veste, da je Gospod, ko je rešil ljudstvo iz dežele Egiptovske, pozneje pogubil tiste, ki niso verovali.

6

In angele, ki niso hranili poglavarstva svojega, temuč so zapustili lastno domovje, je shranil za sodbo velikega dneva z večnimi vezmi pod temo.

7

Kakor Sodoma in Gomora in mesta okoli njiju, ki so enako kakor oni nečistovala in hodila za drugim mesom, so postavljena za zgled, ker trpe kazen večnega ognja.

8

Enako torej tudi ti, praznim sanjam se vdajajoč, oskrunjajo meso, zaničujejo gospostvo, preklinjajo veličanstva.

9

Mihael pa, nadangel, ko se je s hudičem prepiral in prerekal o truplu Mojzesovem, si ni upal izreči sodbe preklinjevanja, marveč je rekel: Kaznuj te Gospod!

10

Ti pa preklinjajo, česarkoli ne vedo; kar pa po naravi znajo, kakor nespametne živali, v tem se pogubljajo.

11

Gorje jim! ker so hodili po potu Kajnovem in so zabredli v zmoto Balaamovo zaradi plačila in so poginili v Korejevem uporu.

12

Ti so pri bratovskih pojedinah vaših zapreke, ko se goste z vami in brez strahu sami sebe paso; so oblaki brez vode, ki jih gonijo vetrovi, drevesa poznojesenska, brez sadu, dvakrat mrtva, izkoreninjena;

13

divji morski valovi, ki izpenjavajo lastno sramoto; zvezde tavajoče, katerim je mrak teme shranjen vekomaj.

14

Prorokoval je pa tudi tem sedmi od Adama, Enoh, govoreč: Glej, prišel je Gospod z miriadami svetih svojih,

15

izvršit sodbo nad vsemi in kaznovat vse brezbožne za vsa dela brezbožnosti, ki so jih brezbožno storili, in za vse trde besede, ki so jih govorili zoper njega grešniki brezbožni.

16

Ti so godrnjači, pritoževalci, ki hodijo po svojih poželenjih, in usta njih govore šopirno, občudujoč osebe zaradi koristi.

17

Vi pa, ljubljeni, spominjajte se besed, ki so jih naprej govorili apostoli Gospoda našega Jezusa Kristusa, da so vam rekli:

18

V zadnjem času bodo posmehovalci, živeči po svojih poželenjih brezbožnosti.

19

Ti so, ki napravljajo razkole, živinski, ne imajoč duha.

20

Vi pa, ljubljeni, sezidavajte se na presveti veri svoji in molite v svetem Duhu,

21

ohranite se v ljubezni Božji, pričakujte usmiljenja Gospoda našega Jezusa Kristusa, za večno življenje!

22

In nekatere prepričujte, ki so v dvomih;

23

nekatere pa rešite, potegnivši jih iz ognja, nekatere pa s strahom milujte, sovražeč tudi obleko, oskrunjeno po mesu.

24

Njemu pa, ki vas more obvarovati brez spotike in postaviti pred obličje slave svoje brez madeža v radovanju,edinemu Bogu, Rešitelju našemu, po Jezusu Kristusu Gospodu našem slava, veličastvo, moč in oblast pred vsem časom in zdaj in na vse veke! Amen.

25

edinemu Bogu, Rešitelju našemu, po Jezusu Kristusu Gospodu našem slava, veličastvo, moč in oblast pred vsem časom in zdaj in na vse veke! Amen.