1 Janezovo 2

1

Otročiči moji, to vam pišem, da ne grešite. Ako se pa kdo pregreši, imamo Odvetnika pri Očetu, Jezusa Kristusa pravičnega;

2

in on je sprava za grehe naše, ne pa samo za naše, ampak tudi za vsega sveta grehe.

3

In po tem vemo, da smo ga spoznali, ako držimo zapovedi njegove.

4

Kdor pravi: Spoznal sem ga, a ne drži zapovedi njegovih, je lažnik in v njem ni resnice;

5

kdor pa izpolnjuje besedo njegovo, v njem je resnično ljubezen Božja dopolnjena. Po tem vemo, da smo v njem.

6

Kdor pravi, da v njem ostaja, mora tudi tako živeti, kakor je on živel.

7

Ljubljeni, ne pišem vam nove zapovedi, ampak zapoved staro, ki ste jo imeli od začetka. Stara zapoved je beseda, ki ste jo slišali.

8

Zopet vam pišemo novo zapoved, kar je resnično v njem in v vas; ker tema gine in prava luč že sveti.

9

Kdor pravi, da je v luči, pa sovraži brata svojega, je v temi še do sedaj.

10

Kdor ljubi brata svojega, ostaja v luči in pohujšanja ni v njem.

11

Kdor pa sovraži brata svojega, je v temi in hodi po temi in ne ve, kam gre, ker tema je oslepila oči njegove.

12

Pišem vam, otročiči, ker so vam grehi odpuščeni zaradi imena njegovega.

13

Pišem vam, očetje, ker ste spoznali njega, ki je od začetka. Pišem vam, mladeniči, ker ste premagali Hudobnega. Pisal sem vam, otročiči, ker ste spoznali Očeta.

14

Pisal sem vam, očetje, ker ste spoznali njega, ki je od začetka. Pisal sem vam, mladeniči, ker ste krepki, in beseda Božja ostaja v vas, in premagali ste Hudobnega.

15

Ne ljubite sveta, ne tega, kar je na svetu. Če kdo ljubi svet, ni ljubezni Očetove v njem.

16

Zakaj vse, kar je na svetu: poželenje mesa in poželenje oči in življenja napuh, ni iz Očeta, temuč je iz sveta.

17

In svet gine in poželenje njegovo; kdor pa dela voljo Božjo, ostane vekomaj.

18

Otročiči, poslednja ura je, in kakor ste slišali, da se antikrist bliža, so že sedaj vstali mnogi antikristi: odtod spoznavamo, da je poslednja ura.

19

Izmed nas so izšli, ali niso bili iz nas; kajti ko bi bili iz nas, bi bili ostali z nami: toda odšli so, da se pokažejo, da niso vsi iz nas.

20

In vi imate maziljenje od Svetega in veste vse.

21

Nisem vam pisal, ker ne znate resnice, ampak ker jo znate in ker ni nobene laži iz resnice.

22

Kdo je lažnik, če ne tisti, kdor taji, da Jezus je Kristus? Ta je antikrist, ki taji Očeta in Sina.

23

Vsak, ki taji Sina, tudi Očeta nima; kdor pripoznava Sina, ima tudi Očeta.

24

Vi pa – kar ste slišali od začetka, to naj ostane v vas. Če ostane v vas, kar ste slišali od začetka, tudi vi ostanete v Sinu in v Očetu.

25

In ta je obljuba, ki nam jo je obljubil: večno življenje.

26

To sem vam pisal za tiste, ki vas slepe.

27

In za vas: maziljenje, ki ste ga prejeli od njega, ostaja v vas, in treba ni, da bi vas kdo učil; temuč kakor vas maziljenje njegovo uči vsega in je resnično in ni laž, in kakor vas je poučilo, tako ostanite v njem.

28

In sedaj, otročiči, ostanite v njem, da imamo, če se on prikaže, trdno zaupanje in ne bomo osramočeni pred njim ob prihodu njegovem.Ako veste, da je pravičen, spoznajte, da je vsak, ki dela pravičnost, iz njega rojen.

29

Ako veste, da je pravičen, spoznajte, da je vsak, ki dela pravičnost, iz njega rojen.