1 Petrovo 3

1

Enako žene, pokorne bodite svojim možem, da jih, če kateri niso poslušni besedi, pridobite s svojim vedenjem brez besede,

2

ko vidijo bogaboječe in čisto življenje vaše.

3

Lepotičje vaše ne bodi vnanje, spletanje las in obešanje zlatnine ali oblačenje kril,

4

ampak skriti človek srca, v neminljivem krasu krotkega in mirnega duha, ki je dragocen pred Bogom.

5

Tako namreč so se nekdaj dičile tudi svete žene, ki so upale v Boga, podložne svojim možem;

6

kakor je bila Sara poslušna Abrahamu, imenujoč ga gospoda; njene hčerke ste postale ve, če delate dobro in se ne bojite nobenega strahu.

7

Možje takisto, živite z ženami svojimi po spoznanju, kakor s slabšo posodo, in jim dajajte čast, ker so tudi sodednice milosti življenja, da nimajo zaprek molitve vaše.

8

Slednjič pa, vsi bodite enega mišljenja, sočutni, bratoljubni, milosrčni, ponižni;

9

ne vračajte hudega za hudo ali psovanja za psovanje, ampak rajši blagoslavljajte, kajti za to ste poklicani, da podedujete blagoslov.

10

Zakaj „kdor hoče življenje ljubiti in videti dobre dni, brzda naj jezik pred hudim in ustne svoje, da ne govoré zvijače;

11

ogiblje se naj hudega in dela dobro; išče naj mirú in hodi za njim“.

12

Ker „oči Gospodove so obrnjene v pravične in ušesa njegova k njih molitvam, obličje Gospodovo pa zoper nje, ki delajo hudo“.

13

In kdo je, da bi vam kaj hudega storil, ako bodete vneti za dobro?

14

Ali ko bi tudi trpeli za pravičnost, blagor vam. Ne bojte pa se jih in se ne plašite,

15

Kristusa pa kot Gospoda posvečujte v srcih svojih. Pripravljeni bodite vsekdar na odgovor vsakemu, ki vas vpraša za vzroke upanja, ki je v vas, toda s krotkostjo in strahom.

16

In dobro vest imejte, da se v tem, za kar vas obrekujejo, osramote tisti, ki grdijo vaše lepo vedenje v Kristusu.

17

Bolje namreč, da trpite, če hoče volja Božja, pri dobrih delih nego pri hudih.

18

Ker tudi Kristus je enkrat trpel za grehe, pravični za krivične, da nas pripelje Bogu, usmrčen v mesu, oživljen pa v duhu;

19

v katerem je tudi šel in oznanjal duhovom v ječi,

20

ki so bili nekdaj neposlušni, ko je potrpežljivost Božja čakala v dneh Noetovih, ko se je napravljala barka, ki se je v njej malo, to je osem duš na varno rešilo po vodi;

21

temu podoben tudi vas zdaj rešuje krst, ne umitje mesene nesnage, ampak zaupljivo sklicevanje dobre vesti na Boga po vstajenju Jezusa Kristusa,ki je po svojem vnebohodu na desnici Božji, in podrejeni so mu angeli in oblasti in moči.

22

ki je po svojem vnebohodu na desnici Božji, in podrejeni so mu angeli in oblasti in moči.