1 Petrovo 1

1

Peter, apostol Jezusa Kristusa, izvoljenim tujcem, razkropljenim po Pontu, Galaciji, Kapadociji, Aziji in Bitiniji,

2

izvoljenim po previdnosti Boga Očeta, v posvečenju Duha, k pokorščini in pokropljenju s krvjo Jezusa Kristusa: Milost vam in mir naj se pomnoži!

3

Hvaljen bodi Bog in Oče Gospoda našega Jezusa Kristusa, ki nas je po obilem usmiljenju svojem prerodil v živo upanje po vstajenju Jezusa Kristusa iz mrtvih,

4

v prejem dediščine neminljive in neoskrunjene in nevenljive, shranjene v nebesih za vas,

5

ki vas moč Božja čuva in po veri ohrani za zveličanje, pripravljeno, da se razodene v poslednjem času.

6

V katerem se radujete, čeprav ste ravnokar nekaj časa (ako je treba) v žalosti po mnogoterih izkušnjavah,

7

da se preizkušnja vere vaše, vrednejša nego preizkušnja minljivega, a v ognju izkušenega zlata, izkaže vam v hvalo in čast in slavo pri razodetju Jezusa Kristusa;

8

ki ga ljubite, dasi ga niste videli, ki ga sedaj ne gledate, a vendar vanj verujete in se v njem radujete z veseljem neizrečnim in polnim slave,

9

prejemajoč konec vere svoje, zveličanje duš.

10

O katerem zveličanju so preiskavali in ga izsledovali proroki, ki so prorokovali o milosti vam namenjeni,

11

preiskujoč, za kateri in za kakšen čas je oznanjal Duh Kristusov, ki je bil v njih in je najprej pričal za trpljenja Kristusova in veliko jim sledečo slavo.

12

Njim se je razodelo, da tistega niso podajali sebi, ampak vam, kar se vam je sedaj oznanilo po njih, ki so vam propovedovali evangelij v svetem Duhu, poslanem iz nebes; v kar angeli žele gledati.

13

Zato opašite ledja razuma svojega, bodite trezni in stavite svoje upanje popolnoma na milost, ki se vam prinaša v razodetju Jezusa Kristusa;

14

kakor otroci pokorščine se ne ravnajte po prejšnjih željah v času nevednosti svoje,

15

marveč po Svetem, ki vas je poklical, bodite tudi vi sveti v vsem svojem vedenju,

16

kajti pisano je: „Sveti bodite, ker sem jaz svet“.

17

In če Očeta kličete njega, ki sodi brez licegledja slehernega po njegovem delu, živite v strahu ves čas tujčevanja svojega,

18

vedoč, da niste odkupljeni z minljivimi rečmi, s srebrom ali zlatom, iz praznega življenja svojega, podedovanega od očetov,

19

ampak z drago krvjo kakor jagnjeta brez hibe in brez madeža, Kristusa;

20

ki je bil naprej spoznan pred ustanovitvijo sveta, razodel se je pa ob koncu časov zaradi vas,

21

ki po njem verujete v Boga, ki ga je obudil iz mrtvih in mu dal slavo, tako da je vera vaša tudi upanje v Boga.

22

Ker ste očistili duše svoje v pokorščini resnice za nehlinjeno bratoljubje, ljubite se iz čistega srca med seboj iskreno,

23

ker ste prerojeni ne iz minljivega semena, ampak neminljivega, po besedi Božji, ki živi in večno ostane.

24

Kajti „vse meso je kakor trava in vsa slava njegova kakor trave cvet; posuši se trava in cvet ji odpade,beseda Gospodova pa ostane vekomaj“. To pa je beseda blagovestja, ki se vam je oznanila.

25

beseda Gospodova pa ostane vekomaj“. To pa je beseda blagovestja, ki se vam je oznanila.