Jozue 4

1

In zgodi se, ko je vse ljudstvo docela prišlo čez Jordan, da veli GOSPOD Jozuetu, rekoč:

2

Vzemite si izmed ljudstva dvanajst mož, po enega iz vsakega rodu,

3

in jim ukažite in recite: Vzdignite iz sredi Jordana dvanajst kamenov, z mesta, kjer so trdno stale noge duhovnikov, in prinesite jih s seboj na ono stran, da jih položite v šatorišče, kjer nocoj ostanete.

4

Tedaj pokliče Jozue dvanajst mož, ki jih je bil pripravil izmed Izraelovih sinov, iz vsakega rodu po enega;

5

in jim reče: Pojdite tja pred skrinjo GOSPODA, svojega Boga, v sredo Jordana, in vsak vzdigni po en kamen na ramo, po številu rodov sinov Izraelovih,

6

da bodo v znamenje med vami. Ko bodo pozneje vprašali otroci vaši in rekli: Kaj vam pomenijo ti kameni?

7

jim odgovorite: Da so se razdelile vode jordanske pred skrinjo GOSPODOVE zaveze; ko je šla čez Jordan, so se razdelile jordanske vode; in ti kameni naj bodo sinom Izraelovim v večen spomin.

8

In sinovi Izraelovi so storili tako, kakor jim je zapovedal Jozue, in vzdignili so dvanajst kamenov iz sredi Jordana, kakor je GOSPOD govoril Jozuetu, po številu rodov sinov Izraelovih, in so jih prinesli s seboj na mesto, kjer so prenočili, in jih ondi položili.

9

Jozue je tudi postavil dvanajst kamenov sredi Jordana, na mestu, kjer so stale noge duhovnikov, nesočih skrinjo zaveze, in tam so do današnjegaa dne.

10

Duhovniki pa, ki so nesli skrinjo, so stali sredi Jordana, dokler ni bilo dopolnjeno vse, kar je GOSPOD zapovedal Jozuetu, da naj govori ljudstvu, po vsem, kar je bil Mojzes ukazal Jozuetu. In ljudstvo je hitelo in prešlo na drugo stran.

11

In ko je bilo docela prešlo vse ljudstvo, je šla tudi skrinja GOSPODOVA čez in duhovniki, vpričo ljudstva.

12

In sinovi Rubenovi in Gadovi in polovica Manasejevega rodu so prešli oboroženi pred sinovi Izraelovimi, kakor jim je bil naročil Mojzes.

13

Okoli štirideset tisoč oboroženih za vojsko jih je prešlo pred GOSPODOM v boj na poljane ob Jerihu.

14

Tisti dan je poveličal GOSPOD Jozueta pred očmi vsega Izraela, in bali so se ga, kakor so se bali Mojzesa, dokler je živel.

15

In GOSPOD reče Jozuetu:

16

Ukaži duhovnikom, ki nosijo skrinjo pričevanja, naj stopijo gori iz Jordana.

17

Ukaže torej Jozue duhovnikom, rekoč: Stopite gori iz Jordana!

18

In ko so stopili duhovniki, ki so nesli skrinjo GOSPODOVE zaveze, iz Jordana in so se podplati njih nog povzdignili nad suhim, so se vrnile jordanske vode v svojo strugo in se razlivale po vseh svojih bregovih kakor poprej.

19

Bilo pa je deseti dan prvega meseca, ko je stopilo ljudstvo iz Jordana, in utaborili so se v Gilgalu, proti vzhodu, na skrajni meji Jeriha.

20

In tistih dvanajst kamenov, ki so jih vzeli iz Jordana, je postavil Jozue v Gilgalu

21

in je govoril sinovom Izraelovim in rekel: Ko bodo v prihodnjih časih vprašali otroci vaši očete svoje, rekoč: Kaj pomenijo ti kameni?

22

razložite jim in recite: Izrael je prešel ta Jordan po suhem.

23

Kajti GOSPOD, vaš Bog, je posušil jordanske vode pred vami, dokler niste prešli, kakor je GOSPOD, vaš Bog, storil ob Rdečem morju, katero je posušil pred nami, dokler nismo prešli;da bi spoznali vsi narodi zemlje roko GOSPODOVO, da je mogočna, da bi se vi bali GOSPODA, svojega Boga, vse svoje dni.

24

da bi spoznali vsi narodi zemlje roko GOSPODOVO, da je mogočna, da bi se vi bali GOSPODA, svojega Boga, vse svoje dni.