Jozue 23

1

In po mnogih dnevih, ko je bil dal GOSPOD pokoj Izraelu od vseh njegovih sovražnikov povsod okoli, in Jozue je bil že star in prileten,

2

skliče Jozue vse Izraelce in njih starejšine, poglavarje, sodnike in oblastnike in jim reče: Star sem in prileten;

3

vi pa ste videli vse, kar je storil GOSPOD, Bog vaš, vsem tem narodom spričo vas, zakaj GOSPOD, Bog vaš, on je, ki se je bojeval za vas.

4

Glejte, pridelil sem vam po žrebu te narode, kar jih je še ostalo, v dediščino vašim rodovom, od Jordana z vsemi narodi vred, ki sem jih iztrebil, do velikega morja proti solnčnemu zahodu.

5

GOSPOD pa, vaš Bog, jih izpahne pred vami ter jih prežene izpred obličja vašega, in posedete njih deželo, kakor vam je obljubil GOSPOD, Bog vaš.

6

Bodite torej prav trdni, da hranite in izpolnjujete vse, kar je pisano v knjigi Mojzesovega zakona, da se od tega ne ganete ne na desno, ne na levo;

7

da ne pridete med te narode, med tiste, ki preostajajo med vami, in se ne spominjate imena njih bogov in ne prisegate pri njih, tudi jim ne služite in jih ne molite;

8

ampak oklepajte se GOSPODA, Boga svojega, kakor ste delali do tega dne.

9

Zakaj GOSPOD je zatrl pred vami velike in mogočne narode, in kar se vas tiče, nihče ni mogel stati pred vami do tega dne.

10

Eden vaših jih lahko podi tisoč, kajti GOSPOD, Bog vaš, on je, ki se bojuje za vas, kakor vam je govoril.

11

Zato skrbno čuvajte duše svoje, da ljubite GOSPODA, svojega Boga!

12

Sicer če kakorkoli pojdete nazaj in se oklenete ostanka teh narodov, tistih, ki so preostali med vami, in se boste ženili in možile ž njimi, da pridete med nje in oni med vas:

13

vedite prav gotovo, da ne bo več GOSPOD, Bog vaš, zatiral teh narodov pred vami, temuč vam bodo v zanko in v zadrgo in kakor bič na bokih in trnje v očeh, dokler ne poginete s površja te dobre dežele, ki vam jo je dal GOSPOD, Bog vaš.

14

In glejte, jaz odhajam danes po poti vsega zemeljskega. Spoznajte torej z vsem svojim srcem in z vso dušo svojo, da ni izginila ne ena beseda iz vseh dobrih obljub, ki jih je za vas govoril GOSPOD, Bog vaš; vse se je uresničilo, ne ena beseda ni izginila.

15

Kakor pa se je izpolnila vsaka dobra beseda, ki jo je GOSPOD, vaš Bog, govoril za vas, tako stori GOSPOD, da se uresniči nad vami vsaka huda beseda, dokler vas ne iztrebi s površja te dobre zemlje, ki vam jo je dal GOSPOD, vaš Bog.Ako prestopite zavezo GOSPODA, Boga svojega, ki vam jo je zapovedal, in pojdete služit drugim bogovom in jih boste molili, tedaj se vname jeza GOSPODOVA zoper vas, in hitro poginete s površja te dobre dežele, ki vam jo dal.

16

Ako prestopite zavezo GOSPODA, Boga svojega, ki vam jo je zapovedal, in pojdete služit drugim bogovom in jih boste molili, tedaj se vname jeza GOSPODOVA zoper vas, in hitro poginete s površja te dobre dežele, ki vam jo dal.