Jozue 20

1

In GOSPOD je govoril Jozuetu, rekoč:

2

Govori Izraelovim sinovom in reci: Določite si zavetna mesta, o katerih sem vam govoril po Mojzesu,

3

da sme zbežati tja ubijalec, ki ubije človeka nehotoma in ponevedoma, da vam bodo v zavetišča pred maščevalcem krvi.

4

In kdor zbeži v eno teh mest, naj oznani, stoječ ob vhodu v mestna vrata, svojo stvar starejšinam tistega mesta, in vzamejo ga k sebi v mesto in mu dado prostora, da prebiva med njimi.

5

In ako ga preganja maščevalec krvi, mu ne smejo izročiti ubijalca, kajti ubil je svojega bližnjega ponevedoma in ga ni poprej sovražil.

6

Naj ostane v tistem mestu, dokler se ne postavi pred občino zaradi sodbe in dokler ne umrje veliki duhovnik, ki bode v tem času. Tedaj naj se vrne ubijalec in pride v svoje mesto in v svojo hišo v mestu, odkoder je zbežal.

7

In odločili so Kedes v Galileji na Neftalijevem gorovju in Sihem na Efraimskem gorovju in Kirjat-arbo (ki je Hebron) na gorovju Judovem.

8

In za Jordanom, vzhodno od Jeriha, so določili Bezer v puščavi, na ravnini, od Rubenovega rodu, in Ramot v Gileadu od Gadovega rodu in Golan v Basanu od Manasejevega rodu.Ta so bila določena mesta za vse Izraelove sinove in za tujce, ki med njimi bivajo, da bi tja zbežal, kdor je ubil človeka nehotoma, da mu ne bo umreti po roki maščevalca krvi, dokler se ne postavi pred občino.

9

Ta so bila določena mesta za vse Izraelove sinove in za tujce, ki med njimi bivajo, da bi tja zbežal, kdor je ubil človeka nehotoma, da mu ne bo umreti po roki maščevalca krvi, dokler se ne postavi pred občino.