Jozue 16

1

In delež Jožefovim sinovom je šel od Jordana pri Jerihu, poleg Jeriških vod ob vzhodu, puščava, ki gre gori od Jeriha čez gorovje do Betela.

2

In meja je šla od Betela do Luza in dalje do meje Arkičanov, do Atarota,

3

in navzdol proti zahodu do meje Jafletskih, do meje nižjega Bethorona in do Gezerja, in njen konec je bil pri morju.

4

To sta prejela v dediščino Jožefova sinova Manase in Efraim.

5

To pa je meja Efraimovih sinov po njih rodovinah: vzhodna meja njih dediščine sega od Atarot-adarja do gorenjega Bethorona;

6

in meja je šla proti zahodu do Mikmetata na severni strani in se obrnila proti vzhodu k Taanat-silu in šla mimo njega na vzhodno stran Janohe

7

in šla doli od Janohe do Atarota in do Naare, in je segala do Jeriha in se končala pri Jordanu.

8

Od Tapuaha je šla meja proti zahodu do potoka Kane in njen konec je bil pri morju. To je dediščina rodu Efraimovih sinov, po njih rodovinah,

9

z mesti vred, ki so bila odločena za Efraimove sinove sredi dediščine Manasejevih sinov, vsa tista mesta in njih sela.Niso pa izgnali Kanaancev, ki so prebivali v Gezerju; prebivali so torej Kanaanci med Efraimskimi, do tega dne, tlaki in davku podvrženi.

10

Niso pa izgnali Kanaancev, ki so prebivali v Gezerju; prebivali so torej Kanaanci med Efraimskimi, do tega dne, tlaki in davku podvrženi.