Izbor Biblije
Nova Zaveza
Slovenska Biblija 2008

Jakobovo 5

1

Dejte torej vi, bogatini, jokajte in javkajte nad bedami, ki vas zadenejo.

2

Bogastvo vaše je strohnelo in oblačila vaša so snedli molji.

3

Zlato vaše in srebro je zarjavelo, in njiju rja bode v pričanje zoper vas in bo žrla meso vaše kakor ogenj. Zaklade ste si nabrali v zadnjih dneh!

4

Glejte, plačilo delavcev, ki so poželi polje vaše, pa ste ga jim utrgali, kriči; in vpitje ženjcev je prišlo do ušes Gospoda nad vojskami.

5

V požrešnosti ste na zemlji živeli in razkošnosti; srca svoja ste redili v dan klanja.

6

Obsodili, umorili ste pravičnega, ne ustavlja se vam.

7

Bodite torej potrpežljivi, bratje, do prihoda Gospodovega. Glejte, orač pričakuje dragega sadu zemlje, potrpežljiv zanj, dokler ne dobi zgodnjega in poznega dežja.

8

Bodite potrpežljivi tudi vi; pokrepčajte srca svoja, ker prihod Gospodov se je približal.

9

Ne zdihujte drug zoper drugega, bratje, da ne boste sojeni; glejte, sodnik stoji pred vrati.

10

Za zgled trpljenja in potrpežljivosti vzemite, bratje, proroke, ki so govorili v imenu Gospodovem.

11

Glejte, blagrujemo tiste, ki so bili stanovitni v trpljenju. O stanovitnosti Jobovi ste čuli in konec Gospodov ste videli; kajti bogat v usmiljenju je Gospod in milosrčen.

12

Predvsem pa, bratje moji, ne prisegajte, ne pri nebu, ne pri zemlji, ne kake druge prisege; vaš ‚da‘ pa bodi ‚da‘ in ‚ne‘ bodi ‚ne‘, da ne zapadete sodbi.

13

Trpi li kdo med vami, naj moli. Je li kdo dobre volje, naj prepeva hvalnice.

14

Je li kdo bolan med vami, naj pokliče k sebi starejšine cerkve, in molijo naj nad njim ter ga mazilijo z oljem v imenu Gospodovem.

15

In molitev vere bo pomagala bolniku, in Gospod ga ozdravi; in ako je storil grehe, mu bo odpuščeno.

16

Izpovedujte torej drug drugemu grehe in molite drug za drugega, da ozdravite. Mnogo zmore goreča molitev pravičnega.

17

Elija je bil človek, podvržen enakim slabostim kakor mi, in v molitvi je molil, naj ne dežuje, in deževalo ni na zemlji tri leta in šest mesecev.

18

In zopet je molil, in nebo je dalo dežja in zemlja je rodila sad svoj.

19

Bratje moji, ako kdo izmed vas zabrede od resnice in ga kdo nazaj pripelje,vedi, da kdor nazaj pripelje grešnika s krive poti njegove, reši dušo njegovo iz smrti in pokrije množico grehov.

20

vedi, da kdor nazaj pripelje grešnika s krive poti njegove, reši dušo njegovo iz smrti in pokrije množico grehov.

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version