Jakobovo 4

1

Odkod prihajajo vojske in odkod bitke med vami? Ne li odtod, namreč od želj vaših, vojskujočih se v vaših udih?

2

Želite, a nimate; morite in želite zavidno, a ne morete doseči; borite se in vojskujete; nimate, ker ne prosite.

3

Prosite, a ne dobite, ker slabo prosite, da bi zapravljali v slah svojih.

4

Prešeštnice, ali ne veste, da je prijateljstvo sveta sovraštvo do Boga?Kdorkoli torej hoče biti svetu prijatelj, postane Bogu sovražnik.

5

Ali menite, da pismo prazno govori? Zavistno li želi Duh, ki ga je Bog naselil v nas?

6

Daje pa toliko večjo milost. Zato pravi pismo: „Bog se upira prevzetnim, ponižnim pa daje milost“.

7

Podložni torej bodite Bogu. Uprite se pa hudiču, in bežal bo od vas.

8

Približajte se Bogu in približa se vam. Očedite si roke, grešniki, in očistite si srca, ki ste dvojnih misli.

9

Čutite svoje gorjé in žalujte in jokajte; smeh vaš naj se izpreobrne v žalovanje in radost v potrtost.

10

Ponižajte se pred Gospodom, in on vas poviša.

11

Ne obrekujte drug drugega, bratje. Kdor obrekuje brata ali sodi brata svojega, obrekuje postavo in sodi postavo; če pa sodiš postavo, nisi izpolnjevalec postave, ampak sodnik.

12

Eden je zakonodajec in sodnik, ki more rešiti in pogubiti; ti pa kdo si, ki sodiš bližnjega?

13

Dejte torej vi, ki pravite: Danes ali jutri odpotujemo v to mesto in ostanemo ondi eno leto ter bomo tržili in pridobivali,

14

pa ne veste, kaj bode jutri. Kakšno je življenje vaše? Hlap namreč ste, ki se za malo časa prikaže, potem pa izgine.

15

Morali bi govoriti: Ako Gospod hoče, bomo živeli in to ali ono storili.

16

Sedaj pa se ponašate v širokoustju svojem; vsako tako ponašanje je hudobno.Kdor torej zna dobro delati, pa ne dela, njemu je greh.

17

Kdor torej zna dobro delati, pa ne dela, njemu je greh.