Filemonu 1

1

Pavel, jetnik Kristusa Jezusa, in Timotej brat Filemonu, ljubljencu in sodelavcu našemu

2

in Afiji sestri in Arhipu, sovojaku našemu, in cerkvi, ki se zbira v hiši tvoji:

3

Milost vam in mir od Boga Očeta našega in Gospoda Jezusa Kristusa!

4

Zahvaljujem Boga svojega vsekdar, spominjajoč se tebe v molitvah svojih,

5

ker slišim o ljubezni tvoji in veri, ki jo imaš v Gospoda Jezusa in do vseh svetih,

6

da se deleštvo vere tvoje izkaže delavno v pripoznanju vsega dobrega, kar je v nas za Kristusa.

7

Kajti v veliko radost in tolažbo mi je bila ljubezen tvoja, ker so se srca svetih poživila po tebi, brat.

8

Zato, čeprav si dosti v Kristusu upam ukazati ti, kar je spodobno,

9

vendar te zaradi ljubezni rajši prosim, tak, kakršen sem, Pavel stari, sedaj pa tudi jetnik Jezusa Kristusa –

10

prosim te za dete svoje, ki sem ga rodil v sponah svojih, Onezima,

11

ki ti je bil nekdaj nekoristen, sedaj pa je tebi in meni koristen;

12

ki ti ga nazaj pošiljam, njega, to je: srce moje.

13

Jaz bi ga bil rad obdržal pri sebi, da bi mi zate služil v sponah evangelija;

14

toda brez tvojega privoljenja nisem hotel ničesar storiti, da dobrota tvoja ne bode kakor po sili, ampak prostovoljna.

15

Kajti lahko da je bil zato nekaj časa ločen od tebe, da bi ga imel vekomaj,

16

ne več za hlapca, ampak nad hlapca, za brata ljubljenega, sosebno meni, koliko bolj pa tebi, i po mesu i v Gospodu.

17

Če imaš torej mene za tovariša, sprejmi ga kakor mene.

18

Če ti je pa storil kaj žalega ali ti je dolžan, tisto vštej meni:

19

jaz Pavel pišem s svojo roko, jaz to poplačam – da ti ne rečem, da si mi tudi še samega sebe dolžan.

20

Da, brat, da bi jaz imel korist od tebe v Gospodu! Poživi srce moje v Kristusu!

21

Zaupajoč v pokorščino tvojo, ti pišem, vedoč, da boš še več storil, nego pravim.

22

Zraven tega pa mi pripravi tudi stanovanje; kajti upam, da vam bom podarjen po molitvah vaših.

23

Pozdravlja te Epafra, sojetnik moj v Kristusu Jezusu,

24

in Marko, Aristarh, Dema, Lukež, sodelavci moji.Milost Gospoda našega Jezusa Kristusa z duhom vašim! Amen.

25

Milost Gospoda našega Jezusa Kristusa z duhom vašim! Amen.