Titu 3

1

Spominjaj jih, da naj se pokoravajo poglavarstvom in oblastem, naj bodo poslušni, pripravljeni za vsako dobro delo;

2

o nikomer naj grdo ne govore, naj ne bodo prepirljivi, ampak odjenljivi, kažejo naj sleherno krotkost proti vsem ljudem.

3

Bili smo namreč tudi mi nekdaj nespametni, neposlušni, tavajoči, služeči mnogoteremu poželenju in razveseljevanju, živeči v hudobnosti in zavisti, sovraštva vredni, sovražeč se med seboj.

4

Ko se je pa prikazala dobrota in ljudoljubnost Rešitelja našega Boga,

5

nas je rešil ne iz del v pravičnosti, ki smo jih mi storili, ampak po usmiljenju svojem, po kopeli preporoda in obnovitve svetega Duha,

6

ki ga je obilo razlil nad nas po Jezusu Kristusu, Zveličarju našem,

7

da bi, opravičeni po milosti njegovi, postali dediči po upanju večnega življenja.

8

Resnična je ta beseda; in hočem, da o tem krepko pričaš, zato da bode verujoče v Boga skrb, delati dobra dela. To je dobro in koristno ljudem.

9

A nespametnih preiskav in rodopisov in prepirov in bojev o postavi se ogiblji; brez koristi so namreč in brez veljave.

10

Krivovernega človeka zavrni, posvarivši ga enkrat ali dvakrat,

11

vedoč, da je tak človek popačen in greši, z lastno sodbo obsojen.

12

Kadar pošljem Artema k tebi ali Tihika, si prizadeni, da prideš k meni v Nikopol; tam namreč sem sklenil prezimiti.

13

Zena postavouka in Apola skrbno odpravi na pot, da ne bosta ničesar pogrešala.

14

Uče naj se pa tudi naši dobra dela opravljati za nujne potrebe, da ne bodo brez sadu.Pozdravljajo te vsi, ki so pri meni. Pozdravi nje, ki nas ljubijo v veri. Milost z vami vsemi!

15

Pozdravljajo te vsi, ki so pri meni. Pozdravi nje, ki nas ljubijo v veri. Milost z vami vsemi!