Titu 2

1

Ti pa govori, kar se spodobi zdravemu nauku.

2

Starci da naj bodo trezni, resnobni, zmerni, zdravi v veri, ljubezni, stanovitnosti;

3

starke enako, da so v vedenju, kakor se svetim spodobi, ne obrekljive, ne mnogopitju vdane, dobrega učiteljice,

4

da napeljavajo k redu mlajše žene, naj ljubijo može in otroke svoje

5

in naj bodo zmerne, čiste, pridne gospodinje, dobrotljive, pokorne svojim možem, da se ne preklinja Božja beseda.

6

Mlajše može istotako opominjaj, da naj bodo zmerni;

7

stavi sebe v vseh rečeh za zgled dobrih del, v uku tvojem naj se kaže čistost, dostojnost,

8

zdrava beseda, ki se ne more zavreči, da se nasprotnik osramoti, ker nima kaj slabega reči o nas.

9

Hlapce opominjaj, naj bodo pokorni svojim gospodarjem, v vsem jim pogodu, naj ne ugovarjajo,

10

ničesar ne izmikajo, ampak kažejo v vsem največjo zvestobo, da tako lepšajo nauk Rešitelja našega Boga v vsem.

11

Kajti prikazala se je milost Božja zveličalna vsem ljudem,

12

učeč nas, da se odpovejmo brezbožnosti in posvetnim poželenjem ter živimo zmerno in pravično in pobožno v sedanjem svetu,

13

čakajoč blaženega upanja in prikazni slave velikega Boga in Zveličarja našega Jezusa Kristusa,

14

ki je dal samega sebe za nas, da bi nas rešil sleherne nepostavnosti in očistil sebi za lastno ljudstvo, goreče za vsa dobra dela.To govóri in opominjaj in svari z vsem poudarkom. Nihče naj te ne zaničuje!

15

To govóri in opominjaj in svari z vsem poudarkom. Nihče naj te ne zaničuje!