2 Timoteju 4

1

Rotim te torej pred Bogom in Kristusom Jezusom, ki bo sodil žive in mrtve, in pri prihodu njegovem in kraljestvu njegovem:

2

Oznanjaj besedo, ne odnehaj o priliki, nepriliki; prepričuj, kaznuj, opominjaj z vso potrpežljivostjo in s poučevanjem.

3

Kajti pride čas, ko ne bodo prenašali zdravega nauka, temuč po lastnem poželenju si kopičili učitelje, po tem, kakor jih ušesa srbe;

4

in od resnice bodo odvračali ušesa in se obračali k basnim.

5

Ti pa bodi trezen v vsem, trpi nadloge, opravljaj delo evangelista, izpolnjuj službo svojo.

6

Kajti jaz bom skoraj žrtvovan, in ločitve moje čas je blizu.

7

Bojeval sem dobri boj, dokončal tek, ohranil vero;

8

že mi je pripravljen pravičnosti venec, ki mi ga podeli Gospod tisti dan, pravični sodnik; a ne samo meni, ampak tudi vsem, ki so ljubili prihod njegov.

9

Prizadeni si, da prideš skoraj k meni;

10

zakaj Dema me je zapustil, iz ljubezni do tega sveta, in je potoval v Solun, Krescent v Galacijo, Tit v Dalmacijo.

11

Lukež je sam pri meni. Marka vzemi in pripelji s seboj, kajti koristen mi je za službo.

12

Tihika pa sem poslal v Efez.

13

Plašč, ki sem ga pustil v Troadi pri Karpu, prinesi s seboj, kadar prideš, in knjige, zlasti pergamente.

14

Aleksander kovač mi je storil mnogo hudega; Gospod mu povrne po delih njegovih.

15

Njega se tudi ti pazi; kajti silno je nasprotoval besedam našim.

16

O prvem zagovarjanju mojem mi ni bilo nikogar na strani, ampak vsi so me zapustili: naj se jim ne všteva!

17

Gospod pa mi je bil na pomoč in me je ojačil, da se po meni slavno dovrši oznanjevanje in ga čujejo vsi pogani; in otet sem bil levu iz žrela.

18

Gospod me otme vsakega hudega dela in reši v kraljestvo svoje nebeško. Njemu slava na vekov veke! Amen.

19

Pozdravi Prisko in Akvila in Oneziforjevo hišo.

20

Erast je ostal v Korintu, Trofima pa sem pustil bolnega v Miletu.

21

Prizadeni si, da prideš pred zimo. Pozdravljajo te Evbul in Pudent in Lin in Klavdija in bratje vsi.Gospod bodi z duhom tvojim! Milost z vami!

22

Gospod bodi z duhom tvojim! Milost z vami!