2 Timoteju 2

1

Ti torej, otrok moj, ojači se v milosti, ki je v Kristusu Jezusu.

2

In kar si slišal od mene pred mnogimi pričami, to izroči zvestim ljudem, ki bodo zmožni tudi druge učiti.

3

Udeleži se trpljenja kakor dober vojak Kristusa Jezusa.

4

Noben vojak, ko je v službi, se ne zapleta v opravila življenja, da je po volji temu, ki ga je najel.

5

se pa kdo tudi bojuje, ne dobi venca, ako se ne bojuje postavno.

6

Poljedelec, ki se trudi, užije naj prvi pridelkov.

7

Premisli, kar pravim; Gospod ti namreč da razum v vsem.

8

Spominjaj se Jezusa Kristusa, ki je vstal od mrtvih, ki je iz semena Davidovega, po evangeliju mojem;

9

ki v njegovi službi trpim nadloge in sem celo vklenjen kakor hudodelnik; ali beseda Božja ni vklenjena.

10

Zato trpim vse zaradi izvoljenih, da tudi oni zadobe zveličanje, ki je v Kristusu Jezusu, z večno slavo.

11

Resnična je ta beseda: če smo namreč ž njim umrli, bomo tudi ž njim živeli;

12

če trpimo, bomo tudi ž njim kraljevali; če ga zatajimo, nas tudi on zataji;

13

če smo nezvesti, on ostane zvest, kajti zatajiti samega sebe ne more.

14

Tega jih spominjaj, roteč pred Gospodom, naj se ne prepirajo za besede, kar nič ne koristi, a je v pogubo poslušajočim.

15

Prizadevaj si preizkušenega se izkazati Bogu, kot delavca, ki se mu ni sramovati, ki prav ravna z besedo resnice.

16

Posvetnega govoričenja pa se ogiblji; zakaj vedno bolj bodo napredovali v brezbožnosti,

17

in njih beseda bo razjedala krog sebe kakor rak: izmed katerih sta Himenej in Filet,

18

ki sta zgrešila resnico, govoreč, da je že bilo vstajenje, in izpodkopavata nekaterim vero.

19

Toda trdni temelj Božji stoji ter ima ta pečat: Gospod pozna svoje, in: Odstopi naj od krivice vsak, kdor imenuje ime Gospodovo.

20

V veliki hiši pa niso samo zlate in srebrne posode, ampak tudi lesene in lončene, in nekatere v čast, nekatere v nečast.

21

Ako se torej kdo očisti od takih, bode posoda v čast, posvečena, koristna Gospodarju, pripravljena za sleherno dobro delo.

22

Od mladostnih poželenj pa beži, a hodi za pravičnostjo, vero, ljubeznijo, mirom ž njimi, ki kličejo Gospoda iz čistega srca.

23

Nespametnih in neslanih prepirov pa se ogibaj, vedoč, da rode boje.

24

Hlapec Gospodov pa se ne sme bojevati, ampak krotak bodi do vseh, dober učitelj, strpljiv;

25

v krotkosti naj svari nasprotnike, če bi jim morda dal Bog izpokorjenje v spoznanje resnice,in bi se iztreznili in ušli iz pasti hudičeve, ko jih je bil ujel v voljo svojo.

26

in bi se iztreznili in ušli iz pasti hudičeve, ko jih je bil ujel v voljo svojo.