2 Timoteju 1

1

Pavel, apostol Kristusa Jezusa po volji Božji za obljubo življenja, ki je v Kristusu Jezusu,

2

Timoteju, ljubljenemu otroku svojemu: Milost, usmiljenje, mir od Boga Očeta in Kristusa Jezusa, Gospoda našega!

3

Hvaležen sem Bogu, ki mu služim od pradedov svojih s čisto vestjo, kakor te imam neprestano v spominu v molitvah svojih ter po noči in po dne,

4

spominjajoč se solz tvojih, hrepenim videti te, da se napolnim veselja;

5

ker imam v mislih nelicemersko vero tvojo, ki je bivala najprej v babici tvoji Loidi in materi tvoji Evniki, preverjen sem pa, da je tudi v tebi.

6

Zategadelj te spominjam, da razpihaš milosti dar Božji, ki je v tebi po pokladanju rok mojih.

7

Kajti Bog nam ni dal duha boječnosti, ampak moči in ljubezni in samostrahovanja.

8

Ne sramuj se torej pričevanja Gospoda našega, ne mene, jetnika njegovega, temuč udeleži se trpljenja za evangelij po moči Boga,

9

ki nas je rešil in poklical s svetim poklicem, ne po delih naših, ampak po lastnem sklepu in milosti svoji, ki nam je bila dana v Kristusu Jezusu pred večnimi časi,

10

a sedaj je bila razodeta po prihodu Rešitelja našega Kristusa Jezusa, ki je uničil smrt in na svetlo privedel življenje in neminljivost po evangeliju,

11

za katerega sem bil jaz postavljen za glasnika in apostola in učitelja poganov.

12

Zategadelj tudi to trpim, toda ni me sram; vem namreč, komu sem veroval, in preverjen sem, da je zmožen hraniti, kar sem mu izročil, za tisti dan.

13

Drži se vzora zdravih besed, ki si jih slišal od mene, v veri in ljubezni, ki je v Kristusu Jezusu.

14

Dobri zaklad, ki ti je bil izročen, hrani po svetem Duhu, ki prebiva v nas.

15

To veš, da so se odvrnili od mene vsi v Aziji, med katerimi sta Figel in Hermogen.

16

Usmiljenje daj Gospod hiši Oneziforjevi, ker me je mnogokrat poživil in se ni sramoval spon mojih,

17

temuč me je, ko je bil v Rimu, z gorečnostjo iskal in našel(Gospod mu daj, da najde usmiljenje pri Gospodu tisti dan); in koliko je služboval v Efezu, sam najbolje veš.

18

(Gospod mu daj, da najde usmiljenje pri Gospodu tisti dan); in koliko je služboval v Efezu, sam najbolje veš.