1 Timoteju 5

1

Starejšega ne prijemlji trdo, temuč opominjaj ga kakor očeta, mlajše kakor brate,

2

žene starejše kakor matere, mlajše kakor sestre, v vsej čistosti.

3

Vdove spoštuj, ki so res vdove.

4

Ako pa ima kaka vdova otroke ali vnuke, ti naj se uče najprej izkazovati spoštovanje do svoje hiše in povračati roditeljem; zakaj to je prijetno pred Bogom.

5

Katera je pa res vdova in osamela, je postavila upanje svoje na Boga in je stanovitna v prošnjah in molitvah noč in dan.

6

Razuzdana pa je mrtva, dasi še živi.

7

Tudi to zapoveduj, da bodo brez oponosa.

8

Ako pa kdo ne skrbi za svoje, zlasti pa za domače, je zatajil vero in je hujši od nevernika.

9

Vdova naj se ne sprejme pod šestdesetimi leti v imenik, ki je bila enega moža žena

10

in je na dobrem glasu zaradi dobrih del, če je vzredila otroke, če je sprejemala tujce, če je svetim umivala noge, če je pomagala stiskanim, če si je prizadevala za sleherno dobro delo.

11

Mlajših vdov pa ne sprejmi v imenik; ko so namreč pohotne postale zoper Kristusa, se hočejo možiti

12

in si nakopljejo sodbo, ker so se izneverile prvi veri.

13

Zraven pa se tudi navadijo brez dela pohajkovati po hišah; in ne samo brez dela, ampak tudi jezične in vedečne so, govoreč, česar ni potreba.

14

Hočem torej, da naj se mlajše možé, otroke rode, gospodinjijo in nobenega povoda ne dajo nasprotniku za obrekovanje.

15

Kajti že se jih je nekaj odvrnilo za satanom.

16

Če ima kateri vernik ali vernica vdove, naj jim pomaga, in cerkev ne imej težave, da more pomagati pravim vdovam.

17

Starejšine, ki so dobri predstojniki, naj štejejo za dvojne časti vredne, zlasti nje, ki se trudijo v besedi in poučevanju.

18

Pismo namreč govori: „Ne zaveži gobca volu, ki vrši žito“, in: Vreden je delavec svojega plačila.

19

Zoper starejšino ne sprejmi tožbe, razen na dve priči ali tri.

20

Tiste, ki greše, svari vpričo vseh, da bodo imeli tudi drugi strah.

21

Rotim te pred Bogom in Kristusom Jezusom in angeli izvoljenimi, da hraniš to brez predsodka in ne storiš ničesar po lastnem nagnjenju.

22

Rok nikomur prenaglo ne pokladaj in ne udeležuj se tujih grehov. Ohrani samega sebe čistega.

23

Ne pij več same vode, ampak uživaj malo vina, zaradi želodca svojega in pogostnih slabosti svojih.

24

Nekaterih ljudi grehi so očitni in gredo pred njimi v sodbo; nekaterim pa tudi slede šele pozneje.Tako so tudi dobra dela očitna, in ona, ki je drugače ž njimi, se ne dado skriti.

25

Tako so tudi dobra dela očitna, in ona, ki je drugače ž njimi, se ne dado skriti.