1 Timoteju 3

1

Resnica je beseda: Če kdo išče škofovske službe, želi lepega dela.

2

Škof torej treba, da je brez oponosa, ene žene mož, trezen, zmeren, spodoben, gostoljuben, dober učitelj;

3

ne pijanec, ne pretepač, ampak krotak, ne prepirljiv, ne denarja lakomen;

4

svoji hiši dober gospodar, otroke strahujoč, da so pokorni, z vso resnobo

5

(če pa kdo svoji hiši ne zna gospodariti, kako bo skrbel za cerkev Božjo?)

6

ne novinec, da napihnjen ne pade v obsodbo hudičevo.

7

Treba pa tudi, da ima dobro pričevanje od teh, ki so zunaj, da ne pade v očitanje in past hudičevo.

8

Diakoni [T. j. pomočniki, strežniki.] istotako treba, da so resnobni, ne dvojezični, ne mnogemu vinu vdani, ne grdega dobička željni;

9

ki hranijo skrivnost vere v čisti vesti.

10

A tudi ti naj se najprej preizkusijo; potem naj služijo kot diakoni, ako so brez graje.

11

Žene istotako, da so resnobne, ne obrekljive, trezne, zveste v vsem.

12

Diakoni naj bodo ene žene možje, otrokom in svojim hišam dobri gospodarji.

13

Kateri so namreč dobro opravljali diakonsko službo, si pridobé lepo stopnjo in veliko srčnost v veri, ki je v Kristusu Jezusu.

14

To ti pišem, upajoč, da skoro pridem k tebi;

15

ako se pa zamudim, da veš, kako se je treba vesti v hiši Božji, ki je cerkev Boga živega, stolp in podstavek resnice.In kakor vsi priznavamo, velika [Ali: In brez vsega ugovora velika.] je skrivnost pobožnosti: on, ki je bil razodet v mesu, je bil opravičen v duhu, prikazal se je angelom, je bil oznanjevan poganom, verovalo se mu je na svetu, gori je bil vzet v slavi.

16

In kakor vsi priznavamo, velika [Ali: In brez vsega ugovora velika.] je skrivnost pobožnosti: on, ki je bil razodet v mesu, je bil opravičen v duhu, prikazal se je angelom, je bil oznanjevan poganom, verovalo se mu je na svetu, gori je bil vzet v slavi.