1 Timoteju 1

1

Pavel, apostol Kristusa Jezusa po povelju Boga, Rešitelja našega, in Kristusa Jezusa, upanja našega,

2

Timoteju, pravemu otroku svojemu v veri: Milost, usmiljenje, mir od Boga Očeta in Kristusa Jezusa, Gospoda našega.

3

Kakor sem te prosil, potujoč v Macedonijo, da ostani v Efezu, da zapoveš nekaterim, naj ne uče drugačnega nauka,

4

tudi naj se ne ubijajo z basnimi in brezkončnimi rodopisi, ki pospešujejo bolj prepire nego oskrbovanje službe Božje, ki je v veri, tako te prosim zdaj.

5

Namen zapovedi pa je ljubezen iz čistega srca in dobre vesti in nehinavske vere,

6

kar so nekateri zgrešili in se obrnili k praznemu besedovanju,

7

hoteč biti učeniki postave, dasi ne umejo, ne kaj govore, ne kaj trdijo.

8

Vemo pa, da je postava dobra, če jo kdo postavno rabi,

9

v svesti si, da za pravičnega ni postavljena postava, ampak za nepravične in uporne, brezbožne in grešnike, nesvete in skrunilce svetega, ubijalce očeta in matere, ljudomorce,

10

nečistnike, moželežnike, ljudokradce, lažnike, krivoprisežnike in če je še kaj drugega nasprotnega zdravemu uku;

11

kakor priča evangelij slave blaženega Boga, ki je bil poverjen meni.

12

Hvaležen sem njemu, ki mi je dal moč, Kristusu Jezusu, Gospodu našemu, da me je za zvestega imel in me postavil v službo,

13

ki sem bil prej preklinjalec in preganjalec in silovitnik; ali usmiljenje sem zadobil, ker sem delal to iz nevednosti v neveri;

14

preobilo pa se je pomnožila milost Gospoda našega z vero in ljubeznijo, ki je v Kristusu Jezusu.

15

Resnična je ta beseda in vsekakor vredna, da se sprejme: da je Kristus Jezus prišel na svet rešit grešnike, katerih prvi sem jaz.

16

Ali zato sem zadobil usmiljenje, da bi na meni prvem Kristus Jezus pokazal vso svojo potrpežljivost, za zgled njim, ki bodo verovali vanj za večno življenje.

17

Kralju vekov pa, neminljivemu, nevidnemu, edinemu Bogu, čast in slava na vekov veke! Amen.

18

To zapoved ti izročam, moj otrok Timotej, po prejšnjih prorokovanjih o tebi, da biješ po njih dobri boj

19

in ohraniš vero in dobro vest, ki so jo nekateri pahnili od sebe ter se ponesrečili v veri;med katerimi sta Himenej in Aleksander, ki sem ju izročil satanu, da se po kazni naučita ne preklinjati.

20

med katerimi sta Himenej in Aleksander, ki sem ju izročil satanu, da se po kazni naučita ne preklinjati.