2 Tesaloničanom 3

1

Sicer pa, bratje, molite za nas, da se širi beseda Gospodova in slavi, kakor tudi pri vas,

2

in da se rešimo nespametnih in hudobnih ljudi; vera namreč ni last vseh.

3

Zvest pa je Gospod, ki vas bo utrdil in branil zlega.

4

Zaupamo pa vam v Gospodu, da delate in boste delali, kar vam zapovedujemo.

5

Gospod pa naj vodi srca vaša v ljubezen Božjo in v stanovitnost Kristusovo.

6

Zapovedujemo pa vam, bratje, v imenu Gospoda našega Jezusa Kristusa, da se ogibljete vsakega brata, ki živi neredno in ne po izročilu, ki ste ga prejeli od nas.

7

Kajti sami veste, kako je treba nas posnemati: nismo se namreč vedli neredno med vami,

8

tudi nismo kruha jedli daroma od koga, ampak s trudom in težavo smo delali noč in dan, da bi ne nadlegovali nikogar od vas;

9

ne ker bi ne imeli za to pravice, temuč da vam bodemo zgled, da nas posnemate.

10

Saj smo tudi, ko smo bili pri vas, to zapovedali vam: Če kdo noče delati, naj tudi ne jé.

11

Čujemo namreč, da nekateri med vami žive neredno in ne delajo nič, ampak se pečajo z nepotrebnim.

12

Takim pa zapovedujemo in jih opominjamo v Gospodu Jezusu Kristusu, da naj v miru delajo in svoj kruh jedo.

13

Vi pa, bratje, ne opešajte v dobrem dejanju.

14

Če pa kdo ne sluša besede naše po listu, tega si oznamenite, da nimate družbe ž njim, da ga bode sram.

15

A ne imejte ga za sovražnika, marveč svarite ga kakor brata.

16

On pa, Gospod miru, vam daj mir vsekdar in povsod! Gospod z vami vsemi!

17

Pozdrav z mojo roko, Pavlovo, kar je znamenje v vsakem listu; tako pišem.Milost Gospoda našega Jezusa Kristusa z vami vsemi!

18

Milost Gospoda našega Jezusa Kristusa z vami vsemi!