2 Tesaloničanom 2

1

Prosimo pa vas, bratje, zaradi prihoda Gospoda našega Jezusa Kristusa in shoda našega ž njim,

2

da se ne daste hitro premekniti od zdravega uma in se ne ustrašite ne po duhu, ne po besedi, ne po listu, kakor da je od nas, da je že nastopil dan Gospodov.

3

Naj vas nikakor nihče ne preslepi: kajti tega dneva ne bo, če prej ne pride odpad in se ne razodene ‚človek greha‘, ‚pogube sin‘,

4

ki se upira in povzdiguje zoper vse, kar se zove Bog ali kar se po božje časti, tako da samega sebe posadi v svetišče Božje in kaže sebe, da je Bog.

5

Ali se ne spominjate, da sem vam, ko sem bil še pri vas, rekel to?

6

In sedaj veste, kaj ga zadržuje, da bi bil razodet ob svojem času.

7

Kajti skrivnost krivice je že delavna; treba samo, da bo odpravljen, ki ga zadržuje sedaj.

8

In tedaj se razodene Krivičnik, ki ga Gospod Jezus uniči z dihom svojih ust in pokonča s prikaznijo prihoda svojega:

9

njega, ki pride po delovanju satanovem z vso močjo in z znamenji in čudeži lažnivimi

10

in s sleherno prevaro krivice za te, ki gredo v pogubo, zato ker niso sprejeli ljubezni resnice, da bi se rešili.

11

In zato jim pošilja Bog močno delovanje zmote, da verujejo laži;

12

da bodo sojeni vsi, ki niso verovali resnici, ampak jim je ugajala krivica.

13

Mi pa smo dolžni zahvaljevati Boga vedno za vas, bratje ljubljeni od Gospoda, da vas je Bog izvolil od začetka za zveličanje v posvečenju Duha in v veri v resnico;

14

za kar vas je poklical po evangeliju našem, da dosežete slavo Gospoda našega Jezusa Kristusa.

15

Zatorej stojte trdno, bratje, in hranite izročila, ki ste se jih naučili bodisi po besedi ali po listu našem.

16

Sam pa Gospod naš Jezus Kristus in Bog Oče naš, ki nas je ljubil in nam dal večno tolažbo in dobro upanje po milosti,naj potolaži srca vaša in vas utrdi v slehernem dobrem delu in govoru.

17

naj potolaži srca vaša in vas utrdi v slehernem dobrem delu in govoru.