2 Tesaloničanom 1

1

Pavel in Silvan in Timotej cerkvi Solunčanov v Bogu Očetu našem in Gospodu Jezusu Kristusu:

2

Milost vam in mir od Boga Očeta našega in Gospoda Jezusa Kristusa!

3

Zahvaljevati Boga smo dolžni vedno za vas, bratje, kakor je spodobno, ker močno raste vera vaša in se množi ljubezen vsakega izmed vas do vseh med seboj;

4

tako da se mi sami hvalimo z vami po cerkvah Božjih zaradi stanovitnosti vaše in vere v vseh preganjanjih vaših in stiskah, ki jih prenašate;

5

to je očitno znamenje pravične sodbe Božje, da bi bili za vredne spoznani kraljestva Božjega, ki zanje tudi trpite;

6

ker je res pravično pri Bogu, da povrne stisko njim, ki vas stiskajo,

7

in vam stiskanim počitek z nami, kadar se razodene Gospod Jezus z neba z angeli moči svoje

8

v plamenečem ognju, ko bo kaznoval tiste, ki ne poznajo Boga in niso pokorni evangeliju Gospoda našega Jezusa:

9

ki bodo trpeli kazen, večno pogubo izpred obličja Gospodovega in izpred slave moči njegove,

10

kadar pride, da se oslavi v svetih svojih in se pokaže čudovitega v vseh, ki so sprejeli vero (ker se je verovalo pričevanje naše pri vas), v tisti dan.

11

Za to tudi vedno molimo za vas, da vas spozna vredne poklica Bog naš in dovrši vsako blagougodje v dobroti in vsako delo vere z močjo svojo,da se oslavi ime Gospoda našega Jezusa v vas in vi v njem, po milosti Boga našega in Gospoda Jezusa Kristusa.

12

da se oslavi ime Gospoda našega Jezusa v vas in vi v njem, po milosti Boga našega in Gospoda Jezusa Kristusa.