Stara Zaveza
Nova Zaveza
Slovenska Biblija 2008
← 5

1 Tesaloničanom 1

2 →
1

Pavel in Silvan in Timotej cerkvi Solunčanov v Bogu Očetu in Gospodu, Jezusu Kristusu: Milost vam in mir!

2

Zahvaljujemo Boga vedno za vas vse, ko vas omenjamo v molitvah svojih,

3

neprestano spominjajoč se dela vašega v veri in truda v ljubezni in stanovitnosti v upanju v Gospoda našega Jezusa Kristusa pred Bogom in Očetom našim;

4

ker vemo, bratje, ljubljeni od Boga, za izvoljenje vaše,

5

da evangelij naš ni prišel samo v besedi do vas, ampak tudi v moči in v svetem Duhu in v mnogem prepričanju; kakor veste, kakšni smo se med vami izkazali zaradi vas.

6

In vi ste postali posnemalci naši in Gospodovi, sprejemši besedo v mnogi stiski z veseljem svetega Duha,

7

tako da ste postali zgled vsem, ki verujejo v Macedoniji in Ahaji.

8

Zakaj od vas je zadonela beseda Gospodova ne samo po Macedoniji in Ahaji, temuč se je v vsakem kraju razglasila vera vaša v Boga, tako da nam ni treba kaj govoriti.

9

Sami namreč oznanjajo o nas, kakšen smo imeli prihod k vam in kako ste se obrnili k Bogu od malikov, služit Bogu živemu in pravemuin čakat Sina njegovega iz nebes, ki ga je obudil izmed mrtvih, Jezusa, ki nas rešuje prihodnje jeze.

10

in čakat Sina njegovega iz nebes, ki ga je obudil izmed mrtvih, Jezusa, ki nas rešuje prihodnje jeze.

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version