Kološanom 1

1

Pavel, apostol Kristusa Jezusa po volji Božji, in Timotej, brat,

2

svetim v Kolosah in vernim bratom v Kristusu: Milost vam in mir od Boga Očeta našega in Gospoda Jezusa Kristusa!

3

Zahvaljujemo Boga, Očeta Gospoda našega Jezusa Kristusa, in molimo vedno za vas, ker smo slišali za vero vašo v Kristusu Jezusu

4

in za ljubezen, ki jo imate do vseh svetih,

5

zaradi upanja, ki se vam hrani v nebesih in ki ste o njem prej slišali v besedi resnice evangelija;

6

ta je prišel k vam, kakor je tudi po vsem svetu razširjen in rodi sad in raste, kakor tudi med vami, od dne, ko ste čuli in spoznali milost Božjo v resnici;

7

kakor ste se jo naučili znati od Epafra, ljubljenega sohlapca našega, ki je zvest služabnik Kristusov za vas,

8

ki nam je tudi naznanil ljubezen vašo v Duhu.

9

Zato molimo tudi mi od dne, ko smo to slišali, neprestano za vas in prosimo, da se napolnite s spoznanjem volje njegove v vsej modrosti in razumnosti duhovni,

10

da živite dostojno Gospoda, v vsem njemu po volji, in rodite sad v vsakem dobrem delu ter rastete po spoznanju Božjem,

11

z vso močjo krepčani po krepkosti slave njegove za vso stanovitnost in potrpežljivost, z radostjo

12

zahvaljujoč Očeta, ki nas je storil sposobne za delež dediščine svetih v luči,

13

ki nas je rešil iz teme oblasti in prestavil v kraljestvo Sina ljubezni svoje,

14

v katerem imamo odrešenje, odpuščenje grehov.

15

On je podoba Boga nevidnega, prvorojenec vse stvaritve,

16

ker v njem je bilo ustvarjeno vse, v nebesih in na zemlji, vidno in nevidno, ali prestoli, ali gospostva, ali poglavarstva, ali oblastva: vse je ustvarjeno po njem in zanj;

17

in on je pred vsem in vse ima obstanek v njem.

18

In on je glava telesa, cerkve; on, ki je začetek, prvorojenec izmed mrtvih, da bi bil on v vsem prvi.

19

Kajti vzvidelo se je Očetu, da v njem prebiva vsa polnost [Ali: Kajti vsa polnost Božja je sklenila prebivati v njem.]

20

in da po njem spravi vse s seboj, storivši mir po krvi križa njegovega, po njem, bodisi kar je na zemlji, bodisi kar je v nebesih.

21

Tudi vas, ki ste bili nekdaj odtujeni in sovražni v mišljenju pri svojih delih hudobnih, – zdaj pa vas je spravil

22

v telesu mesa njegovega, po njegovi smrti, da vas postavi svete in brezmadežne in brez graje pred seboj,

23

ako le vztrajate v veri, utrjeni in stanovitni, in se ne ganete od upanja evangelija, ki ste ga slišali, oznanjevanega vsemu stvarjenju pod nebom; tega evangelija sem jaz Pavel postal služabnik.

24

Sedaj se veselim v trpljenju svojem za vas in dopolnjujem, kar zaostaja od stisk Kristusovih, na mesu svojem za telo njegovo, ki je cerkev;

25

katere sem jaz postal služabnik po oskrbništvu Božjem, ki mi je dano za vas, da izpolnim besedo Božjo,

26

skrivnost, ki je bila skrita od vekov in od rodov, zdaj pa je bila razodeta svetim njegovim,

27

ki jim je Bog hotel naznaniti, kakšno je bogastvo slave te skrivnosti med pogani, ki je Kristus v vas, upanje slave;

28

njega mi oznanjamo, opominjajoč vsakega človeka in učeč vsakega človeka v vsej modrosti, da napravimo vsakega človeka popolnega v Kristusu;za to se tudi trudim, boreč se po krepkosti njegovi, ki deluje v meni z močjo.

29

za to se tudi trudim, boreč se po krepkosti njegovi, ki deluje v meni z močjo.