Filipljanom 1

1

Pavel in Timotej, hlapca Kristusa Jezusa, vsem svetim v Kristusu Jezusu, ki bivajo v Filipih, s škofi in diakoni:

2

Milost vam in mir od Boga Očeta našega in Gospoda Jezusa Kristusa!

3

Zahvaljujem se Bogu svojemu, kadarkoli se vas spominjam,

4

vedno v sleherni molitvi za vas vse, ko opravljam molitev z veseljem,

5

da ste se udeleževali širjenja evangelija od prvega do današnjega dne,

6

ker sem prepričan prav o tem, da on, ki je začel v vas dobro delo, ga dokonča do dne Jezusa Kristusa;

7

kakor je tudi meni spodobno, misliti to za vas vse, ker vas imam v srcu svojem kot take, ki ste vsi i v sponah mojih i v zagovarjanju in utrjevanju evangelija sodeležniki milosti z menoj.

8

Kajti priča mi je Bog, kako hrepenim po vas vseh v srčni ljubezni Kristusa Jezusa.

9

In za to molim, da naj ljubezen vaša še bolj in bolj raste v spoznanju in slehernem razumu,

10

da presojate, kaj je boljše in kaj ne; da bodete čisti in brez spotikljaja za dan Kristusov,

11

napolnjeni s sadom pravičnosti, ki se množi po Jezusu Kristusu, v slavo in hvalo Bogu.

12

Želim pa, da spoznate, bratje, da je pripomoglo še bolj v prospeh evangeliju to, kar me je zadelo,

13

tako da so spone moje postale očitne, da so za Kristusa, vsej cesarski straži in vsem drugim,

14

in da si večina bratov, v Gospodu dobivši zaupanje po mojih sponah, upa bolj brez strahu govoriti besedo Božjo.

15

Nekateri sicer oznanjajo Kristusa tudi iz zavisti in prepirljivosti, nekateri pa tudi iz dobre volje.

16

Ti, ki to delajo iz ljubezni, vedo, da sem postavljen v zagovarjanje evangelija;

17

drugi pa oznanjajo Kristusa iz strankarstva, ne iz čistega namena, ker menijo, da mi povzročijo stisko v sponah mojih.

18

Ali kaj na tem? Saj se tako ali tako, bodisi s pretvezo, bodisi v resnici oznanja Kristus, in tega se veselim, da, bom se še veselil.

19

Vem namreč, da mi to posluži v rešitev po prošnji vaši in podpori Duha Jezusa Kristusa,

20

po trdnem pričakovanju in upanju mojem, da ne bom v ničemer osramočen, marveč da se bo v vsej srčnosti pričevanja kakor vedno, tudi sedaj poveličeval Kristus v mojem telesu, bodisi z življenjem ali s smrtjo.

21

Zakaj meni je življenje Kristus, in smrt dobiček.

22

Ako pa mi je še živeti v mesu, to mi pomnoži sad dela; in kaj naj izvolim, ne vem.

23

Pritiska me pa oboje: želja me je, ločiti se in biti s Kristusom, zakaj to je veliko, veliko boljše;

24

toda ostati v mesu je potrebnejše za vas.

25

In v tem zaupanju vem, da ostanem in z vami vsemi ostanem za vaš prospeh in veselje v veri,

26

da bode hvala vaša preobila v Kristusu Jezusu zaradi mene, vsled zopetnega prihoda mojega k vam.

27

Samo naj bode življenje vaše, kakor se spodobi evangeliju Kristusovemu, da bom vedel, bodisi da pridem in vas vidim, bodisi da v daljavi slišim, kako je pri vas, da stojite trdno v enem duhu, enodušno in skupno se boreč za vero evangelija,

28

in da vas nikakor ne morejo zastrašiti nasprotniki; kar je njim očitno znamenje pogube, vam pa zveličanja, in to od Boga;

29

ker vam je iz milosti dano za Kristusa, da ne samo verujete vanj, ampak tudi zanj trpite,imajoč isti boj, ki ste ga videli na meni in zdaj slišite o meni.

30

imajoč isti boj, ki ste ga videli na meni in zdaj slišite o meni.