Devteronomij 7

1

Ko te pripelje GOSPOD, tvoj Bog, v deželo, v katero greš, da jo posedeš, in zatre mnoge narode pred teboj, Hetejce, Girgasejce, Amorejce, Kanaance, Ferizejce, Hevejce in Jebusejce, sedem narodov, večjih in močnejših, nego si ti,

2

in ko ti jih izroči GOSPOD, tvoj Bog, in jih poraziš: tedaj jih pokončaš s prokletjem; ne skleni zaveze ž njimi, tudi se jih ne usmili.

3

Ne skleni svaštva ž njimi: svoje hčere ne daj njegovemu sinu, niti njegove hčere ne vzemi sinu svojemu.

4

Zakaj one bodo zapeljale sinove tvoje, da bi služili tujim bogovom; tako se vname GOSPODOV srd zoper vas in vas hitro pokonča.

5

Ampak takole ravnajte ž njimi: poderite njih oltarje, zdrobite njih poslikane stebre in posekajte njih Ašere in njih izrezane podobe sežgite z ognjem.

6

Zakaj ti si sveto ljudstvo GOSPODU, Bogu svojemu; tebe si je izvolil GOSPOD, tvoj Bog, da mu boš ljudstvo lastnine izmed vseh ljudstev, kar jih je na površju zemlje.

7

Ni se k vam GOSPOD nagnil v ljubezni in vas izvolil, ker je vas več bilo nego kateregasibodi ljudstva, saj si najmanjše med vsemi ljudstvi;

8

marveč ker vas GOSPOD ljubi in hoče ohraniti prisego, ki jo je prisegel vašim očetom, vas je izpeljal z mogočno roko in odrešil iz hiše sužnosti, iz roke Faraona, kralja egiptovskega.

9

Vedi torej, da GOSPOD, tvoj Bog, sam je Bog, zvesti Bog mogočni, ki hrani zavezo in milost do tisoč rodov tistim, ki ga ljubijo in drže njegove zapovedi,

10

ki pa povrne svojim sovražilcem v lice, da jih pogubi; ne odlaša sovražilcu svojemu, kar v lice mu povrača.

11

Hrani torej zapoved, postave in sodbe, ki ti jih danes zapovedujem, da jih izpolnjuj.

12

In zgodi se, ko boste poslušali te sodbe, jih hranili in izpolnjevali, da ti ohrani GOSPOD zavezo in milost, ki jo je s prisego obljubil tvojim očetom;

13

ljubil te bo in te blagoslovil in razmnoževal; blagoslovil bo sad tvojega telesa in tvoje zemlje sad, žito, vino in olje tvoje, prirejo goved tvojih in drobnice tvoje, v deželi, ki jo je tebi dati prisegel tvojim očetom.

14

Blagoslovljen boš mimo vseh ljudstev; ne bode med vami nerodovitnega in nerodovitne, tudi ne med tvojo živino.

15

GOSPOD odvrne od tebe vsako bolezen in ne da, da bi te zadela katera kužnih egiptovskih bolezni, ki jih poznaš, ampak pošlje jih nad tvoje sovražilce.

16

In uničiš vsa ljudstva, katera ti izroči GOSPOD, tvoj Bog; oko tvoje naj jim ne prizanaša; tudi ne služi njih bogovom, zakaj to bi ti bilo v zanko.

17

Ako pa porečeš v srcu svojem: Močnejši po številu so ti narodi od mene, kako naj jih preženem?

18

nič se jih ne boj; dobro pomni, kar je storil GOSPOD, tvoj Bog, Faraonu in vsemu Egiptu:

19

pomni velike izkušnje, ki so jih videle tvoje oči, in znamenja in čudeže in mogočno roko in ramo iztegnjeno, s katerimi te je izpeljal GOSPOD, tvoj Bog: enako stori GOSPOD, tvoj Bog, vsem narodom, katerih se bojiš.

20

Tudi sršene pošlje GOSPOD, tvoj Bog, mednje, da poginejo še tisti, ki so preostali in ki so se poskrili pred teboj.

21

Ne straši se jih, zakaj GOSPOD, tvoj Bog, je sredi tebe, mogočni Bog, veliki in grozni.

22

GOSPOD pa, tvoj Bog, zatre one narode pred teboj malo po malo; ne moreš jih mahoma pokončati, da se ne pomnože zoper tebe zveri na polju.

23

A GOSPOD, tvoj Bog, ti jih izroči in napravi veliko zmešnjavo med njimi, dokler ne bodo iztrebljeni.

24

Njih kralje ti da v pest, in storiš, da izgine njih ime izpod neba. Nihče se ti ne more ustavljati, dokler jih ne potareš.

25

Podobe njih bogov sežgite z ognjem; srebra in zlata, ki je na njih, ne poželi, tudi si ga ne vzemi, da ne bi se s tem zapletel v zanko: zakaj to je gnusoba GOSPODU, tvojemu Bogu.In take gnusobe ne nosi v svojo hišo, da ne boš izročen prokletju, kakor je ona: nad vse mrzka in gnusna ti bodi, kajti prokleta je.

26

In take gnusobe ne nosi v svojo hišo, da ne boš izročen prokletju, kakor je ona: nad vse mrzka in gnusna ti bodi, kajti prokleta je.