Devteronomij 34

1

In Mojzes je šel gori s planjav Moabskih na goro Nebo, na vrh Pizge, ki je nasproti Jerihu. In GOSPOD mu je pokazal vso pokrajino Gileadsko do Dana

2

in ves Neftalijev kraj in Efraimovo in Manasejevo pokrajino in vso deželo Judovo do zadnjega morja,

3

in južno stran in ravnino ob Jordanu, nižavo ob Jerihu, palmovem mestu, do Zoarja.

4

In mu reče GOSPOD: To je dežela, ki sem zanjo prisegel Abrahamu, Izaku in Jakobu, rekoč: Dati jo hočem tvojemu semenu. Dal sem ti, da jo vidiš z očmi svojimi, vanjo pa ne pojdeš.

5

Umrl je torej Mojzes, hlapec GOSPODOV, ondi v Moabski deželi po besedi GOSPODOVI.

6

In pokopal ga je v dolini, v deželi Moabski, nasproti Bet-peorju; ali nihče ne ve za njegov grob do današnjega dne.

7

Bil pa je Mojzes sto in dvajset let star, ko je umrl; oko mu ni otemnelo in moč njegova ni opešala.

8

In sinovi Izraelovi so plakali za Mojzesom na planjavah Moabskih trideset dni, in dopolnjeni so bili dnevi jokanja, žalovanja za Mojzesom.

9

Jozue pa, sin Nunov, je bil napolnjen duha modrosti; zakaj Mojzes je bil položil svoje roke nanj. In sinovi Izraelovi so ga poslušali in delali, kakor je bil GOSPOD ukazal Mojzesu

10

A ni nastopil več noben prorok v Izraelu, enak Mojzesu, katerega bi bil GOSPOD poznal od obličja do obličja,

11

po vseh znamenjih in čudežih, ki jih ga je poslal GOSPOD izvršit v deželi Egiptovski proti Faraonu in proti vsem njegovim služabnikom in proti vsej deželi njegovi,in po vsej mogočni roki in po vseh velikih in grozovitih delih, ki jih je storil Mojzes pred očmi vsega Izraela.

12

in po vsej mogočni roki in po vseh velikih in grozovitih delih, ki jih je storil Mojzes pred očmi vsega Izraela.