Devteronomij 30

1

In zgodi se, ko pridejo nadte vse te besede, blagoslov in prokletstvo, ki sem ti ga predložil, in se jih spomniš v svojem srcu med vsemi narodi, kamor te je pognal GOSPOD, tvoj Bog,

2

in se izpreobrneš h GOSPODU, svojemu Bogu, in boš poslušal njegov glas po vsem, kar ti danes zapovedujem, ti in tvoji otroci, iz vsega srca svojega in z vso dušo svojo:

3

tedaj pripelje GOSPOD, tvoj Bog, nazaj ujetnike tvoje in se te usmili in te zopet zbere izmed vseh ljudstev, kamor te je razkropil GOSPOD, tvoj Bog.

4

Ako bi bili razkropljenci tvoji ob koncu neba, tudi odondod te zbere GOSPOD, tvoj Bog, in odondod te prinese;

5

in GOSPOD, tvoj Bog, te pripelje v deželo, ki so jo posedli očetje tvoji, in dobiš jo ti; in dobro ti stori in te pomnoži bolj nego očete tvoje.

6

In GOSPOD, tvoj Bog, obreže srce tvoje in tvojega zaroda srce, da ljubiš GOSPODA, svojega Boga, iz vsega srca svojega in z vso dušo svojo, da bi živel.

7

In GOSPOD, tvoj Bog, dene vse te kletve na sovražnike tvoje in na tiste, ki te črté, ki so te preganjali.

8

Ti pa se izpreobrneš in boš poslušal glas GOSPODOV in izpolnjeval vse zapovedi njegove, ki ti jih zapovedujem danes.

9

In GOSPOD, tvoj Bog, stori, da boš imel obilje pri vsem delu svoje roke, v sadu svojega telesa, v prireji živine in v pridelku zemlje svoje, tebi v dobro; zakaj GOSPOD se te bo zopet veselil tebi v dobro, kakor se je bil veselil očetov tvojih,

10

ko boš poslušal glas GOSPODA, svojega Boga, izpolnjujoč njegove zapovedi in postave, ki so pisane v tej knjigi zakona, ko se izpreobrneš h GOSPODU, svojemu Bogu, z vsem srcem svojim in z vso dušo svojo.

11

Zakaj ta zapoved, ki ti jo jaz danes zapovedujem, ni previsoka zate, tudi ni daleč od tebe;

12

ni v nebesih, da bi rekel: Kdo stopi za nas v nebesa in nam jo prinese, da bi jo slišali in po njej ravnali?

13

Tudi ni onostran morja, da bi rekel: Kdo pojde čez morje za nas ter nam jo prinese, da bi jo slišali in po njej ravnali?

14

Ampak prav blizu ti je ta beseda, v ustih tvojih in v srcu tvojem, da bi jo izpolnjeval.

15

Poglej, predložil sem ti danes življenje in dobro, smrt in hudo

16

s tem, da ti danes zapovedujem, da ljubi GOSPODA, svojega Boga, hodi po njegovih potih in drži zapovedi, postave in sodbe njegove, da bi živel in se množil ter da bi te blagoslovil GOSPOD, tvoj Bog, v deželi, v katero greš, da jo posedeš.

17

Ako se pa odvrne tvoje srce in ne boš poslušal, ampak se daš premotiti ter se boš drugim bogovom poklanjal in jim služil:

18

oznanjam vam danes, da gotovo poginete; ne podaljšate svojih dni v deželi, v katero si namenjen iti čez Jordan, da jo posedeš.

19

Za priči proti vam kličem danes nebo in zemljo. Predložil sem ti danes življenje in smrt, blagoslov in prokletstvo: izvoli si torej življenje, da bi živel ti in zarod tvoj,da ljubiš GOSPODA, svojega Boga, poslušaš njegov glas in se ga oklepaš; zakaj v tem je tvoje življenje in podaljšanje tvojih dni, da bi prebival v deželi, za katero je GOSPOD prisegel očetom tvojim, Abrahamu, Izaku in Jakobu, da jim jo da.

20

da ljubiš GOSPODA, svojega Boga, poslušaš njegov glas in se ga oklepaš; zakaj v tem je tvoje življenje in podaljšanje tvojih dni, da bi prebival v deželi, za katero je GOSPOD prisegel očetom tvojim, Abrahamu, Izaku in Jakobu, da jim jo da.