Devteronomij 27

1

In Mojzes in starejšine Izraelovi so zapovedali ljudstvu, rekoč: Ohranite vso to zapoved, ki vam jo danes zapovedujem.

2

In v dan, ko pridete prek Jordana v deželo, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog, si postavi velike kamene in jih pobeli z apnom;

3

in nanje napiši vse besede tega zakona ob svojem prehodu; da dospeš v deželo, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog, deželo, ki v njej teče mleko in med, kakor ti je obljubil GOSPOD, tvojih očetov Bog.

4

Ko torej prestopite Jordan, postavite te kamene, o katerih vam jaz zapovedujem danes, na gori Ebalu, in jih prebelite z apnom.

5

In ondi zgradi oltar GOSPODU, Bogu svojemu, oltar kamenov, nad katerimi ne boš vihtel železnega orodja.

6

Iz neobdelanih kamenov zgradi oltar GOSPODA, svojega Boga, in na njem daruj žgalne daritve GOSPODU, Bogu svojemu.

7

Daruj tudi mirovne žrtve in jih zaužij ondi, in veseli se pred GOSPODOM, svojim Bogom.

8

In napiši na tiste kamene vse besede tega zakona dobro in razločno.

9

In Mojzes in duhovniki leviti so govorili vsemu Izraelu, rekoč: Molči in čuj, o Izrael! Danes si postal ljudstvo GOSPODU, Bogu svojemu.

10

Poslušaj torej glas GOSPODA, svojega Boga, in izpolnjuj zapovedi in postave njegove, ki ti jih jaz danes zapovedujem.

11

In Mojzes zapove ljudstvu tisti dan, rekoč:

12

Tile naj stoje na gori Garizimu, da blagoslovijo ljudstvo, ko prestopite Jordan: Simeon, Levi, Juda, Isahar, Jožef in Benjamin;

13

in tile naj stoje za proklinjanje na gori Ebalu: Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan in Neftali.

14

In leviti naj izpregovore in reko vsem možem Izraelovim z velikim glasom:

15

Proklet bodi, kdor naredi rezano ali ulito podobo, kar je gnusoba GOSPODU, tvorina umetnikove roke, in jo postavi na skrivnem! In vse ljudstvo naj odgovori in reče: Amen!

16

Proklet bodi, kdor ne spoštuje očeta svojega in matere svoje! In vse ljudstvo naj reče: Amen!

17

Proklet bodi, kdor prestavi svojega bližnjega mejnik! In vse ljudstvo naj reče: Amen!

18

Proklet bodi, kdor zavede slepega s pota, da blodi! In vse ljudstvo naj reče: Amen!

19

Proklet bodi, kdor zvija pravico tujcu, siroti in vdovi! In vse ljudstvo naj reče: Amen!

20

Proklet bodi, kdor leži pri ženi svojega očeta, ker je odgrnil svojega očeta odejo! In vse ljudstvo naj reče: Amen!

21

Proklet bodi, kdor se peča s kako živino! In vse ljudstvo naj reče: Amen!

22

Proklet bodi, kdor leži pri svoji sestri, hčeri svojega očeta ali hčeri svoje matere! In vse ljudstvo naj reče: Amen!

23

Proklet bodi, kdor leži pri svoji tašči! In vse ljudstvo naj reče: Amen!

24

Proklet bodi, kdor skrivoma ubije svojega bližnjega! In vse ljudstvo naj reče: Amen!

25

Proklet bodi, kdor sprejme darilo, da koga ubije in prelije nedolžno kri! In vse ljudstvo naj reče: Amen!Proklet bodi, kdor ne potrdi besed te postave, izpolnjujoč jih! In vse ljudstvo naj reče: Amen!

26

Proklet bodi, kdor ne potrdi besed te postave, izpolnjujoč jih! In vse ljudstvo naj reče: Amen!