Devteronomij 23

1

V zbor GOSPODOV naj ne pride nihče, ki ima stolčena moda ali odrezano sramoto.

2

Nezakonski otrok naj ne pride v zbor GOSPODOV, tudi iz desetega pokolenja ne pridi nihče od njega v GOSPODOV zbor.

3

Noben Amonec, ne Moabec naj ne pride v zbor GOSPODOV, tudi njih deseto pokolenje naj ne pride v zbor GOSPODOV vekomaj,

4

zato ker vam niso prišli naproti s kruhom in z vodo na poti, ko ste šli iz Egipta, in ker so najeli zoper tebe Balaama, sina Beorjevega iz Petorja v Mezopotamiji, da bi te proklel.

5

Toda GOSPOD, tvoj Bog, ni hotel uslišati Balaama, in GOSPOD, tvoj Bog, ti je preobrnil tisto prokletstvo v blagoslov, ker te je ljubil GOSPOD, tvoj Bog.

6

Ne prizadevaj si za mir ž njimi, ne za njih blaginjo vse svoje žive dni, vekomaj.

7

Ne studi Edomca, ker je tvoj brat; ne mrzi Egipčana, ker si bil tujec v njegovi deželi.

8

Otroci tretjega pokolenja, ki se jim bodo rodili, smejo stopiti v zbor GOSPODOV.

9

Ko pojdeš v tabor na boj zoper svoje sovražnike, varuj se vsaktere hude reči.

10

Če je kdo med vami, ki se po noči v sanjah oskruni, naj gre ven iz taborišča in ne pride v tabor;

11

ko pa se zvečeri, naj se izkoplje v vodi in po solnčnem zahodu se sme vrniti v tabor.

12

Imej tudi kraj zunaj taborišča, kamor boš hodil k svoji potrebi;

13

in lopatico imej med svojim orodjem, in kadar zunaj počeneš, koplji ž njo okrog, in obrni se in zagrebi, kar je šlo iz tebe.

14

Zakaj GOSPOD, tvoj Bog, hodi po tvojem taborišču, da bi te reševal in sovražnike tvoje ti izročal: zato naj bode tvoje taborišče sveto, da ne vidi nič mrzkega na tebi in se ne odvrne od tebe.

15

Ne daj njegovemu gospodarju nazaj hlapca, ki je k tebi pribežal od njega.

16

Pri tebi naj ostane, sredi tvojega ljudstva, na kraju, ki si ga izvoli v enem tvojih mest, kjer mu je všeč; ne delaj mu sile.

17

Nobene nečistosti prodane ženske naj ne bode med Izraelovimi hčerami in nobenega nečistosti posvečenega moškega med Izraelovimi sinovi.

18

Ne prinašaj kurbjega plačila, ne pasjega denarja v hišo GOSPODA, svojega Boga, za kakršnokoli obljubo; zakaj oboje je gnusoba GOSPODU, Bogu tvojemu.

19

Ne jemlji obresti od brata svojega ne za denar, ne za hrano, ne za karkoli, kar se posoja na obresti.

20

Tujcu pač moreš posoditi na obresti, a svojemu bratu ne posojaj na obresti, da te bo blagoslovil GOSPOD, tvoj Bog, v vsem, česarkoli se loti tvoja roka, v deželi, v katero greš, da jo posedeš.

21

Ko storiš obljubo GOSPODU, svojemu Bogu, je ne odlašaj izpolniti, zakaj GOSPOD, tvoj Bog, te bo za to terjal, in bode ti v greh.

22

Ako pa ničesar ne obljubiš, ne boš imel greha.

23

Ali kar je prišlo iz tvojih ust, ohrani in izpolni, prav kakor si prostovoljno obljubil GOSPODU, Bogu svojemu, kar si govoril s svojimi usti.

24

Ko prideš v vinograd bližnjega svojega, smeš zobati grozdje dositega, kolikor se ti poljubi, ali v posodo svojo ga ne devaj.Ko prideš k zorečemu žitu svojega bližnjega, smeš klasje trgati z roko, ali s srpom ne zamahni v žito svojega bližnjega.

25

Ko prideš k zorečemu žitu svojega bližnjega, smeš klasje trgati z roko, ali s srpom ne zamahni v žito svojega bližnjega.