Devteronomij 20

1

Ko pojdeš v boj zoper svoje sovražnike in boš videl konje in bojne vozove in ljudstvo, številnejše od tebe, ne boj se jih; zakaj GOSPOD, tvoj Bog, je s teboj, ki te je gori pripeljal iz dežele Egiptovske.

2

In preden začnete bitko, naj pristopi duhovnik in ogovori ljudstvo

3

ter mu reče: Čuj, o Izrael, danes se spopadete v boju s svojimi sovražniki: naj vam ne kopni srce, ne bojte se in ne trepetajte, tudi se jih ne plašite!

4

Zakaj GOSPOD, vaš Bog, vas spremlja, da se za vas bojuje zoper vaše sovražnike in vas reši.

5

Oblastniki pa naj ogovore ljudstvo takole: Kdo je tu, ki je sezidal novo hišo in je še ni posvetil? pojdi in vrni se v hišo svojo, da ne bi umrl v boju in bi jo kdo drugi posvetil.

6

Kdo je, ki je zasadil vinograd in ga še ni začel uživati? vrni se in ostani doma, da ne bi umrl v boju in bi ga kdo drugi užival.

7

In kdo je, ki si je zaročil mladenko, a je še ni domov peljal? vrni se in ostani doma, da ne bi umrl v boju in bi jo kdo drugi vzel.

8

In dalje naj govore oblastniki ljudstvu, rekoč: Kdo je boječ in plahega srca? pojdi in ostani v hiši svoji, da ne oplaši srca svojim bratom, kakor je njegovo.

9

In ko nehajo oblastniki govoriti ljudstvu, postavijo vojvode trum ljudstvu na čelo.

10

Ko se približaš mestu, da se ž njim bojuješ, ponudi mu najprej mir.

11

Ako ti odgovori z mirom in ti odpre vrata, bodi ti vse ljudstvo, ki ga najdeš v njem, davku podvrženo in naj ti služi.

12

Ako pa noče miru skleniti, temuč začne boj s teboj, oblezi ga z vojsko;

13

in ko ti ga v roko da GOSPOD, tvoj Bog, pobij vse moške v njem z ostrino meča,

14

toda žene, otroke, živino in vse, kar je v mestu: ves plen vzemi kot rop zase in uživaj sovražnikov svojih plen, ki ti ga je dal GOSPOD, tvoj Bog.

15

Tako stori z vsemi mesti, ki so bolj daleč od tebe in niso iz mest tehle narodov.

16

Ali v mestih teh narodov, ki ti jih GOSPOD, tvoj Bog, daje v dediščino, ne pusti živega ničesar, kar diha,

17

ampak s prokletjem jih uniči: Hetejce, Amorejce, Kanaance, Ferizejce, Hevejce in Jebusejce, kakor ti je zapovedal GOSPOD, tvoj Bog;

18

da vas ne bodo učili delati vseh tistih gnusob, ki so jih delali svojim bogovom, da se ne pregrešite zoper GOSPODA, Boga svojega.

19

Ko boš dalj časa oblegoval mesto, bojevaje se ž njim, da ga dobiš, ne pokvari mu dreves s sekiro; ker lahko ješ njih sad, zato jih ne posekaj. Je li mar les na polju človek, da bi ga tudi oblegal?Samo drevje, ki ne rodi sadja za užitek, smeš pokvariti in iztrebiti ter oblegovalne naprave iz njega zgraditi zoper mesto, ki se s teboj bojuje, dokler ne pade.

20

Samo drevje, ki ne rodi sadja za užitek, smeš pokvariti in iztrebiti ter oblegovalne naprave iz njega zgraditi zoper mesto, ki se s teboj bojuje, dokler ne pade.