Izbor Biblije
Stara Zaveza
Nova Zaveza
Slovenska Biblija 2008

Devteronomij 19

1

Ko GOSPOD, tvoj Bog, iztrebi narode, katerih deželo ti daje GOSPOD, tvoj Bog, in se je polastiš in boš prebival v njih mestih in hišah,

2

si oddeliš tri mesta sredi dežele, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog, da jo posedeš.

3

Napravi si dobro pot do njih in razdeli ozemlje svoje dežele, ki ti jo da v dediščino GOSPOD, tvoj Bog, v tri dele, da zbeži tja vsak ubijalec.

4

In to je pravilo zastran ubijalca, ki naj tja zbeži, da ostane živ: kdor udari svojega bližnjega nehotoma in ga ni v prejšnjem času sovražil;

5

kakor če gre kdo z bližnjim svojim v gozd drva sekat in zamahne s sekiro, da bi drevo posekal, in železo odleti s toporišča in zadene njegovega bližnjega, da umrje: tisti naj zbeži v eno teh mest, in ostane živ;

6

da ne bi se maščevalec krvi spustil za njim, ko mu je še srce razljučeno, in ga dohitel, ker bi bila pot dolga, in ga smrtno udaril, ko vendar ni bil vreden smrti, ker ga doslej ni še sovražil.

7

Zatorej ti zapovedujem tole: Oddeli si tri mesta.

8

In ko razširi GOSPOD, tvoj Bog, tvoje meje, kakor je prisegel tvojim očetom, in ti da vso deželo, ki jo je obljubil dati tvojim očetom,

9

ako boš pazil na vso to zapoved, ki ti jo danes zapovedujem, izpolnjujoč jo s tem, da ljubiš GOSPODA, svojega Boga, in hodiš vse dni po njegovih potih: tedaj si prideni še tri mesta k onim trem,

10

da se ne prelije nedolžna kri v tvoji deželi, ki ti jo da v dediščino GOSPOD, tvoj Bog, in tako ne pride krivda krvi nad tebe.

11

A če je kdo sovražen bližnjemu svojemu in ga zalezuje, in vstane zoper njega in ga smrtno udari, da umrje, potem pa zbeži v eno teh mest:

12

tedaj pošljejo starejšine njegovega mesta, da se pripelje odondod, in ga izroče maščevalcu krvi, da naj umrje.

13

Naj mu ne prizanese tvoje oko, temuč odpravi kri nedolžnih iz Izraela, da se ti bo dobro godilo.

14

Ne premakni bližnjemu svojemu mejnika, ki so ga ob meji postavili predniki, ob tvoji dediščini, ki jo podeduješ v deželi, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog, da jo posedeš.

15

Ne vstane naj edina priča zoper koga zaradi katerekoli krivice ali kateregakoli greha, s kakršnimkoli grehom se ta zagreši; na dveh ali treh prič izpovedbo naj se opira vsaka stvar.

16

Ako vstane zoper koga krivična priča, da ga okrivi prestopa,

17

naj stopita oba moža, med katerima je ta prepir, pred GOSPODA, pred duhovnike in sodnike, ki bodo v tem času;

18

in sodniki naj preiščejo vse natanko, in glej, ta pričevalec je kriva priča, laž je izpovedal zoper bližnjega svojega;

19

tedaj mu storite, kakor je hotel storiti bratu svojemu: tako odpraviš hudo izmed sebe.

20

In ko bodo slišali drugi, se bodo bali in poslej ne bodo počenjali takega hudega sredi tebe.In tvoje oko ne prizanašaj: življenje za življenje, oko za oko, zob za zob, roka za roko, noga za nogo.

21

In tvoje oko ne prizanašaj: življenje za življenje, oko za oko, zob za zob, roka za roko, noga za nogo.

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version