Devteronomij 18

1

Duhovniki, leviti, ves Levijev rod, naj ne imajo deleža, ne dediščine z Izraelom vred; uživajo naj ognjene daritve GOSPODOVE in njegov delež.

2

Ali dediščine med svojimi brati naj ne imajo; GOSPOD je njih dediščina, kakor jim je govoril.

3

To pa je določeno duhovniku, da dobi od ljudstva, od tistih, ki prinašajo daritev, bodisi vol ali ovca: naj dado duhovniku pleče, obe čeljusti in želodec.

4

Prvine žita, vina in olja svojega, prvine od ovčje striže svoje mu daj.

5

Zakaj njega je izvolil GOSPOD, tvoj Bog, izmed vseh tvojih rodov, da stoji pri svetišču, opravljaje službo v imenu GOSPODOVEM, on in njegovi sinovi vse dni.

6

Ko pa pride levit iz kateregakoli tvojih mest po vsem Izraelu, kjer gostuje, in pride, ker mu duša močno hrepeni, na mesto, ki si ga izvoli GOSPOD,

7

in bo stregel v imenu GOSPODA, svojega Boga, kakor vsi njegovi bratje leviti, ki stoje ondi pred GOSPODOM:

8

enake obroke naj jedo, razen tega naj ima, kar proda dednih stvari svojih očetov.

9

Ko prideš v deželo, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog, ne uči se posnemati gnusob tistih poganskih narodov.

10

Naj ne bo med vami nikogar, ki bi peljal svojega sina ali svojo hčer skozi ogenj, ne nikogar, ki vedežuje, ali tolmači znamenja, ali vražari, ali čaruje,

11

ne nobenega zaklinjalca, ne nikogar, ki se posvetuje z duhom pokojnih ali z vedežnim duhom ali izprašuje mrtve.

12

Zakaj gnusoba je GOSPODU, kdorkoli dela kaj takega, in zaradi takih gnusob izganja GOSPOD, tvoj Bog, one pred vami.

13

Ti pa bodi popoln pri GOSPODU, Bogu svojem.

14

Zakaj ti narodi, ki jih preženeš, poslušajo tolmače znamenj in vedeže; tebi pa ne dovoljuje GOSPOD, tvoj Bog, tako delati.

15

Proroka izmed tebe, iz bratov tvojih, kakor sem jaz, ti obudi GOSPOD, tvoj Bog: njega poslušajte;

16

prav kakor si prosil GOSPODA, svojega Boga, na Horebu, v dan zbora, govoreč: Daj, da ne slišim več glasu GOSPODA, svojega Boga, in ne vidim tega ognja prevelikega, da ne umrjem.

17

In GOSPOD mi je rekel: To so prav govorili.

18

Hočem jim obuditi proroka izmed njih bratov, kakor si ti, in denem svoje besede v njegova usta, in govoril jim bo vse, karkoli mu zapovem.

19

In kdorkoli ne bo poslušal mojih besed, ki jih bo govoril v mojem imenu, jaz ga bom za to kaznoval.

20

Ali prorok, ki se prevzame govoriti v mojem imenu besedo, ki mu je nisem ukazal govoriti, ali ki bo govoril v imenu drugih bogov, ta prorok naj umrje.

21

In ako boš vprašal v srcu svojem: Kako naj spoznamo besedo, ki je ni govoril GOSPOD?vedi: Ko prorok govori v imenu GOSPODOVEM, pa se ne izpolni njegova beseda in ne pride tisto, to je beseda, ki je ni govoril GOSPOD. V prevzetnosti svoji jo je govoril prorok, ne boj se ga!

22

vedi: Ko prorok govori v imenu GOSPODOVEM, pa se ne izpolni njegova beseda in ne pride tisto, to je beseda, ki je ni govoril GOSPOD. V prevzetnosti svoji jo je govoril prorok, ne boj se ga!