Devteronomij 14

1

Sinovi ste GOSPODU, svojemu Bogu: ne delajte si zarez, tudi si ne delajte pleše med očmi zaradi mrtveca.

2

Zakaj sveto ljudstvo si GOSPODU, svojemu Bogu, in GOSPOD si te je izvolil, da mu bodi ljudstvo lastnine izmed vseh ljudstev, kar jih je na zemlje površju.

3

Ne jej nikakršne gnusne stvari.

4

To so živali, ki jih smete jesti: govedo, ovca in koza,

5

jelen in srna, damjak, kozorog, divja koza, antilopa in semer.

6

In vsako žival, ki dvoji parklje in ima docela na dvoje razklane parklje in prežvekuje med živalmi, smete jesti.

7

Toda izmed tistih, ki prežvekujejo ali imajo razklane parklje, teh ne jejte: velbloda, zajca in skalnega jazbeca, ki sicer prežvekujejo, a nimajo razklanega parklja, nečisti naj vam bodo;

8

tudi svinje ne, ker dvoji parkelj, a ne prežvekuje, nečista vam bodi. Njih mesa ne jejte in njih mrline se ne doteknite.

9

Téle jejte izmed vseh, ki so v vodah: karkoli ima plavute in luske, smete jesti;

10

karkoli pa nima plavut in lusk, ne jejte: nečisto je za vas.

11

Vse čiste ptice smete jesti.

12

Te pa so, katerih ne jejte: orel, brkati ser in morski orel,

13

in ostrovidec in sokol in kanja po svojih plemenih,

14

in vsak gavran po svojih plemenih,

15

in noj, kukavica, morski galeb in jastreb po svojih plemenih,

16

skovir, vir in sova,

17

pelikan in mrhar in potapljač,

18

in štorklja in čaplja po svojih plemenih, smrdokavra in netopir.

19

In vsa okriljena laznina je nečista za vas, ne boste je jedli.

20

Vso čisto perutnino smete jesti.

21

Ne jejte nobene mrline; smeš jo dati tujcu, ki je v tvojih vratih, da jo zaužije, ali pa prodati inostrancu; zakaj sveto ljudstvo si ti GOSPODU, svojemu Bogu. Ne kuhaj kozliča v mleku njegove matere.

22

Odloči desetino vsega obrodka svoje setve, ki zraste na njivi leto za letom.

23

In uživaj pred GOSPODOM, svojim Bogom, na mestu, ki si ga izvoli, da bi ondi prebivalo ime njegovo, desetino žita, vina in olja svojega in prvence govedi in drobnice svoje, da se naučiš bati se GOSPODA, svojega Boga, vse dni.

24

In če ti bode pot predolga, da ne boš mogel prinesti, s čimer te oblagodari GOSPOD, tvoj Bog, ker je predaleč od tebe mesto, ki si ga izvoli GOSPOD, tvoj Bog, da ustanovi ondi svoje ime:

25

tedaj zameni to za denar; in z zvezkom denarja v roki pojdi na mesto, ki si ga izvoli GOSPOD, tvoj Bog,

26

in kupi za denar vsega, česar poželi duša tvoja, goved, ovac, vina, močne pijače, in česarkoli zahteva duša tvoja, in tam jej pred GOSPODOM, svojim Bogom, ter se veséli ti in tvoja družina.

27

Ali levita, ki bi bil v tvojem mestu, ne zapusti, kajti nima deleža, ne dediščine kakor ti.

28

Ob koncu vsakega tretjega leta pa odloči vso desetino svojega pridelka istega leta in jo pusti v svojih vratih,da naj pride levit, ker nima deleža, ne dediščine kakor ti, in tujec, sirota in vdova, ki bivajo v tvojem mestu, in naj jedo ter se nasitijo, da bi te blagoslovil GOSPOD, tvoj Bog, pri vsem delu tvojih rok, ki ga opravljaš.

29

da naj pride levit, ker nima deleža, ne dediščine kakor ti, in tujec, sirota in vdova, ki bivajo v tvojem mestu, in naj jedo ter se nasitijo, da bi te blagoslovil GOSPOD, tvoj Bog, pri vsem delu tvojih rok, ki ga opravljaš.