Devteronomij 13

1

Ako vstane sredi tebe prorok ali kdor ima sanje in ti pokaže znamenje ali čudež

2

in se zgodi tisto znamenje ali čudo, za katero ti je pravil, rekoč: Pojdimo za drugimi bogovi, katerih nisi poznal, in služimo jim!

3

ne poslušaj besed takega proroka ali tistega, ki ima sanje; zakaj GOSPOD, vaš Bog, vas izkuša, da se spozna, ali ljubite GOSPODA, svojega Boga, iz vsega srca svojega in iz vse duše svoje.

4

Za GOSPODOM, svojim Bogom, hodite, njega se bojte, njegove zapovedi hranite in njegov glas poslušajte, njemu služite in njega se oklepajte.

5

Tisti prorok pa ali tisti sanjač mora umreti, zato ker je svetoval odpad zoper GOSPODA, vašega Boga, ki vas je izpeljal iz dežele Egiptovske in vas odkupil iz hiše sužnosti, da bi te pahnil s pota, po katerem ti je zapovedal GOSPOD hoditi. Tako odpraviš hudo izmed sebe.

6

Ako te izpodbuja na skrivnem tvoj brat, sin matere tvoje, ali tvoj sin, ali tvoja hči, ali žena, ki ti je v naročju, ali prijatelj, ki ti je kakor tvoje srce, govoreč: Pojdimo in služimo drugim bogovom, ki jih nisi poznal ne ti, ne očetje tvoji,

7

izmed bogov tistih ljudstev, ki so okoli tebe, bodisi blizu tebe ali daleč od tebe, od enega do drugega konca zemlje:

8

ne vdaj se mu, tudi ga ne poslušaj, in naj se ga ne usmili oko tvoje, da bi mu prizanesel ali pa ga skrival,

9

marveč umoriti ga moraš; tvoja roka bodi prva nad njim, da bo dan v smrt, in potem vsega ljudstva roka.

10

S kamenjem ga posuješ, da umre, ker te je hotel odvrniti od GOSPODA, tvojega Boga, ki te je odpeljal iz dežele Egiptovske, iz hiše sužnosti:

11

da začuje to ves Izrael in se boji in nihče več ne počenja take hudobnosti sredi tebe.

12

Ako zaslišiš, da kdo poreče o enem iz tvojih mest, ki ti jih GOSPOD, tvoj Bog, da v prebivanje:

13

Neki možje, otroci Belijalovi [Belijal pomeni: ničvrednost, hudoba, poguba.], so prišli izmed naših in odvrnili prebivalce svojega mesta, govoreč: Pojdimo in služimo drugim bogovom, ki jih niste poznali;

14

tedaj poišči, poizvedi in natanko izprašaj, in glej, resnično je in dokazano, da se je taka gnusoba storila sredi tebe:

15

udari torej prebivalce tistega mesta z ostrino meča in s prokletjem ga pokončaj in vse, kar je v njem, tudi živino, z ostrino meča.

16

In ves plen iz njega zberi sredi njegovih ulic in sežgi z ognjem mesto in ves njegov plen dočista GOSPODU, svojemu Bogu; in grobljišče bodi vekomaj, nikoli več ne bodi sezidano.

17

In od tega v prokletje izročenega naj se nič ne prime tvoje roke; da se obrne GOSPOD od togote svojega srda in ti izkaže usmiljenje in te pomiluje in te pomnoži, kakor je prisegel očetom tvojim,ker poslušaš glas GOSPODA, svojega Boga, da bi držal vse njegove zapovedi, ki ti jih jaz danes zapovedujem, delajoč, kar je prav v očeh GOSPODA, tvojega Boga.

18

ker poslušaš glas GOSPODA, svojega Boga, da bi držal vse njegove zapovedi, ki ti jih jaz danes zapovedujem, delajoč, kar je prav v očeh GOSPODA, tvojega Boga.