Devteronomij 11

1

Zatorej ljubi GOSPODA, svojega Boga, in vse dni pazi na njegovo službo, na postave, sodbe in zapovedi njegove.

2

In spoznajte danes (zakaj ne govorim z vašimi otroki, ki niso spoznali in ki niso videli) strahovanje GOSPODA, svojega Boga, njegovo velikost, mogočno roko in iztegnjeno ramo njegovo,

3

znamenja in dela njegova, ki jih je storil sredi Egipta Faraonu, egiptovskemu kralju, in vsej njegovi deželi;

4

in kaj je storil vojski Egipčanov, njih konjem in njih vozovom: kako je privedel vode Rdečega morja nadnje, ko so se gnali za vami, in jih je GOSPOD pogubil do današnjega dne;

5

in koliko je za vas storil v puščavi, dokler niste prišli v ta kraj;

6

in kaj je storil Datanu in Abiramu, sinoma Eliaba, Rubenovega sinu: kako je odprla zemlja žrelo in ju požrla ž njih družinami in šatori in s slehernim živim bitjem, ki je šlo za njima, sredi vsega Izraela.

7

Zakaj vaše oči so videle vsa velika dela GOSPODOVA, ki jih je storil.

8

Zato držite vso zapoved, ki vam jo danes zapovedujem, da bodete močni ter obvladate deželo, ko pridete vanjo, v katero greste, da jo posedete;

9

in da podaljšate dni svoje v deželi, za katero je prisegel GOSPOD vašim očetom, da jim jo da in njih zarodu, deželo, kjer teče mleko in med.

10

Dežela namreč, ki jo greste posedat, ni kakor Egiptovska dežela, iz katere ste odšli, kjer si sejal seme in moral napeljevati vodo nanje s svojo nogo kakor na zelenjadni vrt.

11

Ampak dežela, kamor potujete, da se je polastite, je dežela hribov in dolin in pije vodo od dežja z neba;

12

dežela je, za katero skrbi GOSPOD, tvoj Bog: vedno so oči GOSPODA, tvojega Boga, obrnjene nanjo, od začetka do konca leta.

13

Ako boste torej marljivo poslušali moje zapovedi, ki vam jih danes zapovedujem, da boste ljubili GOSPODA, svojega Boga, in mu služili iz vsega srca svojega in iz vse duše svoje,

14

bo dajal dežja vaši deželi ob pravem času, zgodnjega in poznega dežja, da spraviš žito, vino in olje svoje;

15

tudi za živino tvojo ti dam trave na polju, in jedel boš in se nasitil.

16

Varujte se, da se ne da premotiti vaše srce, da bi odstopili s pota in služili tujim bogovom ter jih molili;

17

in GOSPODOVA jeza bi se razvnela proti vam, in zaprl bi nebo, da ne bo dežja in da zemlja ne obrodi sadu svojega, in poginili bi hitro iz predobre dežele, ki vam jo da GOSPOD.

18

Zato si vtisnite te besede moje v srce in v dušo svojo in privežite si jih za znamenje na roko in naj bodo kot čelno vezilo med vašimi očmi.

19

In učite jih svoje otroke, govoreč o njih, ko sediš v hiši svoji, ko hodiš po poti, ko greš spat in ko vstajaš.

20

In napiši jih na podboje svoje hiše in na vrata svoja,

21

da se pomnože vaši in vaših otrok dnevi, kakor se množe dnevi neba nad zemljo, v deželi, ki jo je s prisego obljubil GOSPOD očetom vašim, da jim jo da.

22

Kaj ti če boste zvesto hranili vso to zapoved, ki vam jo zapovedujem, izpolnjujoč jo s tem, da ljubite GOSPODA, svojega Boga, hodite po vseh potih njegovih in se ga oklepate,

23

tedaj prežene GOSPOD vse te narode pred vami in posedete last narodov, ki so večji in močnejši od vas.

24

Vsak kraj, na katerega stopi vaša noga, bode vaš: od puščave in Libanona, od velereke Evfrata tja do Zahodnega morja bodo vaše meje.

25

Nihče ne bo mogel obstati pred vami; strah in grozo pred vami pošlje GOSPOD, vaš Bog, nad vso tisto deželo, po kateri boste hodili, kakor vam je obljubil.

26

Poglejte, danes stavim pred vas blagoslov in prokletstvo:

27

blagoslov, ako poslušate zapovedi GOSPODA, svojega Boga, ki vam jih danes zapovedujem;

28

prokletstvo pa, ako ne poslušate zapovedi GOSPODA, svojega Boga, temuč krenete s poti, ki vam jo danes zapovedujem, da bi šli za tujimi bogovi, ki jih niste poznali.

29

In zgodi se naj, ko te pripelje GOSPOD, tvoj Bog, v deželo, kamor jo greš posest, da deneš blagoslov na goro Garizim, prokletstvo pa na goro Ebal,

30

ki sta onostran Jordana, v smeri proti solnčnemu zahodu, v deželi Kanaancev, ki prebivajo v nižini, nasproti Gilgalu, pri hrastih Morejevih.

31

Kajti skoraj pojdete čez Jordan, da se polastite dežele, ki vam jo daje GOSPOD, Bog vaš, in dobite jo v last in boste prebivali v njej.A pazite, da izpolnjujete vse postave in sodbe, ki vam jih predlagam danes.

32

A pazite, da izpolnjujete vse postave in sodbe, ki vam jih predlagam danes.