Devteronomij 10

1

Tisti čas mi reče GOSPOD: Izsekaj si dve kameneni plošči, kakor sta bili prejšnji, in stopi k meni na goro, in naredi si leseno skrinjo;

2

in napišem na plošči besede, ki so bile na prejšnjih, ki si ju razbil, ti pa vloži v skrinjo.

3

Naredil sem torej skrinjo iz akacijevega lesa in izsekal dve plošči iz kamena, kakor sta bili prejšnji, in stopil sem na goro z obema ploščama v roki svoji.

4

Tedaj je napisal na plošči soglasno s prvim pismom tistih deset besed, ki vam jih je GOSPOD govoril na gori, iz sredi ognja, v dan zbora; nato mi ju da GOSPOD,

5

in jaz se obrnem in stopim doli z gore in položim plošči v skrinjo, ki sem jo naredil, in ondi sta, kakor mi je bil GOSPOD zapovedal. –

6

Sinovi Izraelovi pa so šli od Vodnjaka Jakanovih sinov v Mozero; tam je umrl Aron in tam je bil pokopan. In Eleazar, njegov sin, je služboval kot duhovnik na njegovem mestu.

7

Odtod so potovali v Gudgodo in iz Gudgode v Jotbato, v pokrajino potokov vodá.

8

Tisti čas je GOSPOD oddelil rod Levijev, da naj nosi skrinjo GOSPODOVE zaveze in stoji pred GOSPODOM, pripravljen za službo, ter blagoslavlja v njegovem imenu, do tega dne.

9

Zato nima Levi deleža, ne dediščine s svojimi brati; GOSPOD je njegova dediščina, kakor mu je obljubil GOSPOD, tvoj Bog. –

10

Jaz pa sem ostal na gori kakor prvikrat štirideset dni in štirideset noči, in GOSPOD me je uslišal tudi to pot; ni te hotel GOSPOD pogubiti.

11

A GOSPOD mi je velel: Vstani, odidi in pojdi pred ljudstvom, da dospejo v deželo in jo posedejo, ki sem zanjo prisegel njih očetom, da jim jo dam.

12

Sedaj pa, o Izrael, kaj zahteva GOSPOD, tvoj Bog, od tebe? Samo to: da se bojiš GOSPODA, svojega Boga, da hodiš po vseh njegovih potih, da ga ljubiš in služiš GOSPODU, svojemu Bogu, iz vsega srca svojega in iz vse duše svoje,

13

da držiš GOSPODOVE zapovedi in njegove postave, ki ti jih danes zapovedujem tebi v dobro.

14

Glej, GOSPODA, tvojega Boga, je nebo in nebesa nebes, zemlja in vse, kar je na njej.

15

Vendar se je samo k tvojim očetom milo nagnil GOSPOD, da bi jih ljubil, in izvolil si je njih seme za njimi, to je vas, mimo vseh ljudstev, kakor je danes.

16

Obrežite torej neobrezo svojega srca in ne bodite več trdovratni.

17

Zakaj GOSPOD, vaš Bog, on je Bog bogov in gospodov Gospod, Bog mogočni, veliki, silni in grozni, ki se ne ozira, kdo je kdo, in ne jemlje podkupila;

18

ki se poteguje za pravdo sirote in vdove in ljubi tujca, podeljujoč mu živeža in oblačil.

19

Zato ljubite tujca, kajti tujci ste bili v Egiptovski deželi.

20

GOSPODA, svojega Boga, se boj, njemu služi, njega se oklepaj in pri njegovem imenu prisegaj.

21

On je hvala tvoja, on tvoj Bog, ki je zate storil tiste velike in strašne reči, ki so jih videle tvoje oči.tvoji očetje so šli doli v Egipt s sedemdesetimi dušami, sedaj pa te je GOSPOD, tvoj Bog, pomnožil kakor zvezde na nebu.

22

tvoji očetje so šli doli v Egipt s sedemdesetimi dušami, sedaj pa te je GOSPOD, tvoj Bog, pomnožil kakor zvezde na nebu.