Izbor Biblije
Nova Zaveza
Slovenska Biblija 2008

Efežanom 2

1

Tudi vas je oživil, ki ste bili mrtvi po prestopkih in grehih,

2

v katerih ste nekdaj hodili po navadi tega sveta, po knezu oblasti v zraku, po duhu, ki deluje zdaj v sinovih nepokorščine;

3

med katerimi smo tudi mi vsi nekdaj živeli v poželjivostih mesa svojega ter delali želje mesa in misli, in bili smo po naravi otroci jeze Božje, kakor tudi drugi.

4

Bog pa, bogat v usmiljenju, zaradi velike ljubezni svoje, ki nas je ž njo ljubil,

5

nas je, ko smo tudi bili mrtvi po grehih, oživil s Kristusom vred (po milosti ste rešeni)

6

in ž njim vred obudil in posadil v nebesih v Kristusu Jezusu,

7

da pokaže v prihodnjih vekih presilno bogastvo milosti svoje v dobrotljivosti do nas v Kristusu Jezusu.

8

Kajti iz milosti ste rešeni po veri, in to ni iz vas, dar Božji je to;

9

ne iz del, da se nihče ne hvali.

10

Njegovo namreč smo delo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela, ki jih je Bog naprej pripravil, da živimo v njih.

11

Zatorej pomnite, da ste bili nekdaj vi, pogani v mesu, ki jih imenuje neobrezo tako imenovana obreza, ki pa je le na mesu, z roko storjena,

12

da ste bili v tistem času brez Kristusa, izključeni od meščanstva Izraelovega in tujci zavezam obljube, ne imajoč upanja in brez Boga na svetu.

13

Sedaj pa, v Kristusu Jezusu, ste vi, ki ste bili nekdaj daleč, postavljeni blizu po krvi Kristusovi.

14

Kajti on je mir naš, ki je naredil iz obojega eno in podrl ločilno pregrajo

15

s tem, da je v mesu svojem odpravil sovraštvo, postavo zapovedi, obseženo v poveljih, da bi ta dva v sebi ustvaril v enega novega človeka, storivši mir,

16

in oba v enem telesu z Bogom spravil po križu, umorivši sovraštvo na njem.

17

In je prišel in oznanjal mir vam, ki ste bili daleč, in mir njim, ki so bili blizu;

18

ker po njem le imamo, oboji v enem Duhu, pristop k Očetu.

19

Tako torej niste več tujci in priseljenci, marveč ste someščani svetih in domačini Božji,

20

sezidani na temelju apostolov in prorokov, vogelni kamen pa je Jezus Kristus sam,

21

v katerem je vse poslopje točno sestavljeno in raste v svet tempelj v Gospodu,v katerem se tudi vi z drugimi vred vzidavate v bivališče Božje v Duhu.

22

v katerem se tudi vi z drugimi vred vzidavate v bivališče Božje v Duhu.

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version