Izbor Biblije
Nova Zaveza
Slovenska Biblija 2008

Efežanom 1

1

Pavel, apostol Kristusa Jezusa po volji Božji, svetim, ki so v Efezu, in vernim v Kristusu Jezusu:

2

Milost vam in mir od Boga Očeta našega in Gospoda Jezusa Kristusa!

3

Hvaljen bodi Bog in Oče Gospoda našega Jezusa Kristusa, ki nas je blagoslovil z vsakim blagoslovom duhovnim v nebesih v Kristusu;

4

kakor nas je izvolil v njem pred ustanovitvijo sveta, da bodimo sveti in brezmadežni pred obličjem njegovim v ljubezni,

5

odmenivši nas naprej za sinovstvo po Jezusu Kristusu za sebe, kakor je ugajalo volji njegovi,

6

v hvalo slave milosti svoje, s katero nas je pomilostil v svojem Ljubljencu.

7

V katerem imamo odrešenje po krvi njegovi, odpuščenje grehov, po bogastvu milosti njegove,

8

katere nam je preobilo podelil v vsej modrosti in razumnosti,

9

razodevši nam skrivnost volje svoje po blagovoljnem sklepu svojem, ki ga je sklenil v sebi

10

za uravnavo izpolnitve časov, da vse zedini pod eno glavo v Kristusu, kar je na nebesih in kar je na zemlji, v njem,

11

v katerem smo tudi dobili delež kot naprej odmenjeni po sklepu njega, ki vse dela po ukrepu volje svoje,

12

da bodimo v hvalo slave njegove, ki smo prej stavili upanje v Kristusa.

13

V katerem ste tudi vi, ko ste slišali besedo resnice, evangelij zveličanja svojega, v katerem ste tudi, sprejemši vero, bili zapečateni s svetim Duhom obljube,

14

ki je zastava dediščine naše, v odrešitev lastnine božje, v hvalo slave njegove.

15

Zatorej se tudi jaz, ko sem zvedel za vero, ki je pri vas v Gospoda Jezusa, in za ljubezen do vseh svetih,

16

zahvaljujem neprestano za vas, spojminjajoč se vas v molitvah svojih,

17

da vam dá Bog Gospoda našega Jezusa Kristusa, Oče slave, duha modrosti in razodetja v spoznanju njegovem,

18

razsvetljene oči srca vašega, da veste, kakšno je upanje poklica njegovega in kakšno bogastvo slave dediščine njegove v svetih,

19

in kakšna presilna velikost moči njegove do nas verujočih po delovanju silne moči njegove,

20

ki jo je pokazal v Kristusu, zbudivši ga izmed mrtvih in posadivši ga na desnico svojo v nebesih,

21

nad vsako poglavarstvo in oblast in moč in gospostvo, in nad vsako ime, ki se imenuje ne samo na tem svetu, ampak tudi v prihodnjem;

22

in vse je položil pod noge njegove in njega je dal kot glavo nad vsem cerkvi,ki je telo njegovo, izpolnitev njega, ki vse v vsem izpolnjuje.

23

ki je telo njegovo, izpolnitev njega, ki vse v vsem izpolnjuje.

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version