Galačanom 3

1

O nespametni Galati! kdo vas je očaral? Vam je bil vendar pred očmi opisan Jezus Kristus, na križ razpeti!

2

To samo hočem zvedeti od vas: Ste li po delih postave prejeli Duha ali s poslušanjem vere?

3

Ste li tako nespametni? začenši v Duhu, sedaj v mesu dokončujete?

4

Toliko ste zastonj pretrpeli? če bi le bilo tudi zastonj!

5

On torej, ki vam daje Duha in dela čudeže med vami, dela li to po delih postave ali po poslušanju vere?

6

Kakor „je Abraham veroval Bogu, in zaračunilo se mu je za pravičnost“.

7

Spoznajte torej, da so tisti, ki so iz vere, sinovi Abrahamovi.

8

Ker pa je pismo naprej videlo, da Bog iz vere opravičuje pogane, je naprej oznanilo Abrahamu blagovestje: „V tebi bodo blagoslovljeni vsi narodi“.

9

Tako so tisti, ki so iz vere, blagoslovljeni z vernim Abrahamom.

10

Katerikoli so namreč iz del postave, so pod kletvijo; kajti pisano je: „Proklet vsak, kdor ne ostane v vsem, kar je pisano v knjigi postave, da naj stori“.

11

Da se pa po postavi nihče ne opraviči pred Bogom, je očitno, zakaj: „Pravični bo iz vere živel“.

12

A postava ne sloni na veri, temuč: „kdor zapovedi izpolnjuje, bo živel po njih“.

13

Kristus nas je odkupil iz kletve postave, ko je postal za nas kletev, kajti pisano je: „Proklet vsak, kdor visi na lesu“:

14

da pride nad pogane blagoslov Abrahamov v Kristusu Jezusu, da prejmemo obljubo Duha po veri.

15

Bratje, po človeško govorim: Najsi bo le človeška zaveza, vendar, ko je potrjena, je nihče ne zameta ali ji kaj prideva.

16

Abrahamu pa so bile dane obljube in semenu njegovemu. Ne pravi: „In semenom“, kakor da bi jih bilo več, temuč kakor za enega: „In semenu tvojemu“, ki je Kristus.

17

To pa pravim: Zaveze, ki jo je prej potrdil Bog, štiristo in trideset let pozneje dana postava ne razveljavlja, da se obljuba tako odpravi.

18

Kajti če je iz postave dediščina, ni več iz obljube; toda Abrahamu jo je po obljubi milostno podaril Bog.

19

Čemu torej postava? Zavoljo prestopkov se je pridodala, dokler ne pride seme, ki mu je dana obljuba, in je bila urejena po angelih, po roki srednika.

20

Ali srednik ne posreduje pri enem, Bog pa je eden.

21

Je li torej postava zoper obljube Božje? Nikakor ne; kajti ko bi se bila dala postava, ki bi mogla oživiti, zares bi bila iz postave pravičnost.

22

Toda pismo je vse zaklenilo pod greh, da bi se obljuba na podlagi vere v Jezusa Kristusa dala tem, ki verujejo.

23

Preden je pa prišla vera, smo bili pod postavo, ki nas je stražila, zaklenjeni za vero, ki se je imela razodeti.

24

Tako je bila postava voditeljica naša do Kristusa, da bi bili iz vere opravičeni.

25

A ko je vera prišla, nismo več pod voditeljico.

26

Zakaj vsi ste sinovi Božji po veri, v Kristusu Jezusu.

27

Kajti katerikoli ste bili krščeni v Kristusa, ste Kristusa oblekli.

28

Ni tu Juda, ne Grka, ni tu sužnja, ne svobodnega, ni tu moškega, ne ženske: zakaj vi vsi ste eden v Kristusu Jezusu.Če ste pa Kristusovi, potem ste Abrahamovo seme, in po obljubi dediči.

29

Če ste pa Kristusovi, potem ste Abrahamovo seme, in po obljubi dediči.