1 Korinčanom 3

1

Tudi jaz, bratje, nisem mogel govoriti vam kakor duhovnim, temuč kakor mesenim, kakor nedoraslim v Kristusu.

2

Mleka sem vam dal piti, ne jedi, kajti niste je še zmogli; pa tudi še sedaj je ne zmorete,

3

ker ste še meseni. Kajti kjer je med vami zavist in prepir, niste li meseni in ne postopate li po človeški?

4

Če namreč kdo pravi: ‚Jaz sem Pavlov‘, a drugi: ‚Jaz sem Apolov‘, niste li meseni ljudje?

5

Kaj je torej Apolo? in kaj je Pavel? Služabnika sta, po katerih ste vero sprejeli, in to, kakor je Gospod vsakteremu dal:

6

jaz sem sadil, Apolo je zalil, ali Bog je dal, da je zraslo.

7

Tako ni ne tisti kaj, kateri sadi, ne, kateri zaliva, temuč ki daje rasti, Bog.

8

Ta pa, ki sadi in ki zaliva, sta eno; vsak pa prejme svoje plačilo po lastnem trudu.

9

Božji namreč smo sodelavci; Božja njiva, Božje poslopje ste vi.

10

Po milosti Božji, ki mi je dana, sem položil kakor modri zidar temelj, a drug nanj zida; ali vsak naj gleda, kako nanj zida.

11

Kajti drugega temelja ne more nihče položiti razen tega, ki je položen, ki je Jezus Kristus.

12

Če pa kdo zida na ta temelj zlato, srebro, drago kamenje, drva, seno, strn:

13

vsakega delo postane očitno; kajti dan ga razodene, ker se v ognju odkrije, in ogenj preizkusi delo vsakega, kakšno je.

14

Če ostane komu delo, katero je postavil na njem, prejme plačilo;

15

če komu delo zgori, prejme škodo, sam pa bo zveličan, ali tako, kakor po ognju.

16

Ne veste, da ste tempelj Božji in da Duh Božji prebiva v vas?

17

Če kdo pokvari tempelj Božji, tega pogubi Bog; zakaj tempelj Božji je svet, kateri ste vi.

18

Nihče naj sebe ne slepi! Če kdo misli, da je moder med vami na tem svetu, naj postane neumen, da postane moder.

19

Kajti modrost tega sveta je neumnost pri Bogu. Pisano je namreč: „On zasačuje modre v njih lastni zvijači“;

20

in zopet: „Gospod pozna misli modrih, da so prazne“.

21

Tako naj se nihče ne hvali z ljudmi. Kajti vse je vaše,

22

bodi si Pavel ali Apolo ali Kefa, bodisi svet ali življenje ali smrt, bodisi sedanje ali bodoče: vse je vaše,vi pa ste Kristusovi, a Kristus Božji.

23

vi pa ste Kristusovi, a Kristus Božji.