A A A A A
Slovenska Biblija 2008

Rimljanom 7

1

  Ali pa ne veste, bratje (govorim namreč tistim, ki poznajo postavo), da postava gospoduje človeku, kolikor časa živi?

2

  Kajti omožena žena je s postavo privezana na moža, dokler on živi; če ji pa mož umre, je oproščena postave moža.

3

  Zato se bo torej prešeštnica imenovala, če postane žena drugemu možu, dokler njen mož živi; če pa mož umre, je prosta postave, da ne bo prešeštnica, če se omoži z drugim.

4

  Tako, bratje moji, ste tudi vi umrli postavi po smrti telesa Kristusovega, da boste zvezani z drugim, s tistim namreč, ki je iz mrtvih vstal, da sad obrodimo Bogu.

5

  Kajti ko smo bili v mesu, so delovale v naših udih grešne strasti, zbujene po postavi, da obrode sad smrti.

6

  Sedaj pa smo oproščeni postave, ko smo odmrli temu, kar nas je vezalo, tako da služimo v novosti duha in ne v starini črke.

7

  Kaj torej porečemo? da je postava greh? Nikakor ne! Ali greha nisem spoznal, razen po postavi. Saj tudi za poželenje ne bi bil vedel, ko bi postava ne velela: Ne poželi!

8

  Ko je pa priložnost dobil greh, je po zapovedi napravil v meni vsakršno poželenje; zakaj greh brez postave je mrtev.

9

  Jaz pa sem živel brez postave nekdaj; ali ko je prišla zapoved, je greh oživel,

10

  jaz pa sem umrl; in pokazalo se je, da mi je ta zapoved, ki naj bi bila za življenje, za smrt.

11

  Zakaj greh, dobivši priložnost, me je po zapovedi ukanil in ž njo umoril.

12

  Tako je postava res sveta, in zapoved je sveta in pravična in dobra.

13

  Ali je torej to, kar je dobro, meni postalo smrt? Nikakor ne! Temuč greh mi je postal smrt, da se pokaže kot greh, pripravljajoč mi z dobrim smrt, da tako postane greh čez mero grešen po zapovedi.

14

  Vemo namreč, da je postava duhovna, a jaz sem mesen, suženjski prodan grehu.

15

  Kajti kar delam, ne umejem: ker kar hočem, tega ne delam, nego kar sovražim, to delam.

16

  Če pa to delam, česar nočem, pritrjujem postavi, da je dobra.

17

  Sedaj pa ne delam tega več jaz, temuč v meni prebivajoči greh.

18

  Kajti vem, da ne prebiva v meni, to je, v mojem mesu, dobro. Hoteti dobro, to je pač pri meni, ali izvrševati dobro, tega ni.

19

  Dobrega namreč, kar hočem, ne delam, ampak hudo, česar nočem, prav to delam.

20

  Če pa to delam, česar nočem, ne delam tega več jaz, temuč v meni prebivajoči greh.

21

  Kaže se mi torej ta postava: kadar hočem dobro delati, se me drži hudo.

22

  Kajti veselim se postave Božje po notranjem človeku,

23

  ali v svojih udih vidim drugačno postavo, ki se ustavlja postavi uma mojega in me ima ujetega v postavi greha, katera je v mojih udih.

24

  Jaz nesrečni človek! kdo me otme iz telesa te smrti?Hvala bodi Bogu po Jezusu Kristusu, Gospodu našem! Tako torej jaz sam z umom služim postavi Božji, a z mesom postavi greha.

25

  Hvala bodi Bogu po Jezusu Kristusu, Gospodu našem! Tako torej jaz sam z umom služim postavi Božji, a z mesom postavi greha.

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version