A A A A A
Slovenska Biblija 2008

Rimljanom 61
Kaj torej porečemo? Bomo li ostali v grehu, da se milost pomnoži?
2
Nikakor ne! Mi, ki smo umrli grehu, kako bomo še živeli v njem?
3
Ali pa ne veste, da smo se, katerikoli smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, krstili v smrt njegovo?
4
Pokopani smo torej bili ž njim vred po krstu v smrt, da naj tako, kakor je vstal Kristus iz mrtvih po Očetovi slavi, hodimo tudi mi v novem življenju.
5
Kajti če smo ž njim združeni po podobnosti njegove smrti, bomo tudi po podobnosti njegovega vstajenja,
6
vedoč to, da je bil stari naš človek ž njim na križ razpet, da se zatare telo greha, da bi več ne sužnjevali grehu.
7
Zakaj kdor je umrl, je oproščen [Ali: opravičen.] greha.
8
Če smo pa umrli s Kristusom, verujemo, da bomo tudi živeli ž njim,
9
ker vemo, da Kristus, obujen iz mrtvih, ne umrje več, smrt nad njim ne gospoduje več.
10
Kajti s smrtjo, ki jo je storil, je umrl grehu enkrat za vselej; življenje pa, ki ga živi, živi Bogu.
11
Tako tudi vi sodite o sebi, da ste mrtvi grehu, a živi Bogu v Kristusu Jezusu.
12
Naj torej ne kraljuje greh v vašem smrtnem telesu, da poslušate poželenja njegova.
13
Tudi ne dajajte svojih udov grehu za orožje krivice, temuč dajte sebe Bogu, kakor kateri ste bili mrtvi in zdaj ste živi, in ude svoje dajte Bogu za orožje pravičnosti.
14
Kajti greh ne bo nad vami gospodoval, ker niste pod postavo, ampak pod milostjo.
15
Kaj torej? bomo li grešili, ker nismo pod postavo, ampak pod milostjo? Nikakor ne!
16
Ne veste li, če dajete sebe za hlapce v pokorščino, da ste hlapci tistemu, kogar poslušate: ali grehu za smrt, ali pa poslušnosti za pravičnost?
17
A hvala Bogu, da ste bili sužnji grehu, pa ste iz srca postali pokorni obliki nauka, ki ste vanj bili postavljeni;
18
osvobojeni pa greha, ste postali služabniki pravičnosti.
19
Po človeško govorim zavoljo slabosti vašega mesa. Kakor ste namreč dali svoje ude v sužnost nečistosti in nepravičnosti, da bi delali nepravičnost, tako dajte sedaj svoje ude v službo pravičnosti v posvečenje.
20
Kajti ko ste bili sužnji greha, ste bili svobodni glede pravičnosti.
21
Kakšen sad ste torej imeli takrat od tega, česar se sedaj sramujete? Kajti konec tega je smrt.
22
Sedaj pa, ko ste osvobojeni greha in ste postali Božji služabniki, imate sad svoj, ki vodi v posvečenje, a konec večno življenje.Kajti plačilo za greh je smrt, a milostni dar Božji je večno življenje v Kristusu Jezusu, Gospodu našem.
23
Kajti plačilo za greh je smrt, a milostni dar Božji je večno življenje v Kristusu Jezusu, Gospodu našem.